Category Archives: Untags

နဗီတမန္ေတာအီဗရာဟီးမ္ “ခလီလြလႅာဟ္” (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)

Prophet Ibrahim (A) နဗီတမန္ေတာအီဗရာဟီးမ္ “ခလီလြလႅာဟ္” (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ ဖခင္အမည္မွာ အာဇရ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) ဖန္ဆင္းျခင္းခံရျပီး ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဖြားျမင္ျခင္း နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္အီဆာ (အ) မဖြားျမင္မီ သကၠရာဇ္ ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာေျခာက္ဆယ္(၂၁၆၀) ခုႏွစ္တြင္ ဖရားသ္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း၌ တည္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းက်သည့္ “အြတ္ရ္” အမည္ရွိျမိဳ႕၌ … Continue reading

Posted in Untags | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္)

Prophet Swaleh (PBUH) နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္) အေၾကာင္း တမန္ေတာ္ ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ဖခင္အမည္မွာ အဗီးဒ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သာသနာ႔သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအၾကား အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ခႏၷာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ အျဖဴေပၚ အနီေရာင္သမ္းသည္။ ဦးေခါင္းရွိဆံပင္မ်ားမွာ ေျဖာင့္တန္းစြာရွိ၏။ ဖိနပ္စီးျခင္း မျပဳဘဲ သြားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွအပ အျခားမည္သည့္ေနရာမွ စခန္းခ်ေန ထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အၾကာတြင္ နဗီအျဖစ္ … Continue reading

Posted in Untags | Tagged | Leave a comment

အဘြလ္ ဟစန္ အလ္ မာ၀ါရ္ဒီ

Abu Al-hasan Al Mawardi အဘြလ္ ဟစန္ အလ္ မာ၀ါရ္ဒီ အဘြလ္ ဟစန္ အလီ အိဗ္နီ မုဟမၼဒ္ အိဗ္နီ ဟဘီးဘ္ အလ္ မာ၀ါရ္ဒီ အား ေအဒီ သကၠရာဇ္ ၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘဆရာၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ မိမိ၏ ပထမ အေျခခံပညာရပ္မ်ားကို ဘဆရာၿမိဳ႕၍ ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အစၥလာမ့္ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ာ ဥပေဒပညာရပ္မ်ားကို ထိုအခ်ိန္က ေက်ာ္ၾကား လြန္းသည္ ဖိကာ ပညာရွင္ႀကီး အဘူအလ္ ၀ါဟိဒ္ … Continue reading

Posted in Untags | Leave a comment

ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ ႏုိက္

Dr. Zakir Naik Muslim Personality ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ ႏုိက္ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္ သည္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရ ေဆးကုသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္ သည္။ သူ႔အား အိႏၵိယႏုိင္ငံ မံုဘုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အလြန္ နံမည္ႀကီးေသာ စကားေျပာေကာင္းလြန္သူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ မည္သူမဆို သူရွင္းလင္းတင္ ျပသည့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ … Continue reading

Posted in Untags | Leave a comment

ဟဂ်္ (ပဥၥမ အစၥလာမ္ မ႑ိဳင္ )

Hajj- The fifth Pillar of Islam ဟဂ်္ (ပဥၥမ အစၥလာမ္ မ႑ိဳင္ ) ခ်ီးမြန္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာ တစ္ခြင္လံုးကို ပုိင္ဆုိးေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သာျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဆြဟာဘ္ ေတာ္အေပါင္းအေပၚ မဂၤလာတရား အေပါင္း က်ေရာက္ပါေစသားဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။ ဟာဂ်ီေလာင္းအေပါင္းတို႔သည္ ဟဂ်္သြားေရာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ အလႅာဟ္လမ္းေတာ္ ဖီဆဗီလိလႅာဟ္ တြင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ျပဳမႈကို ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အသင္တို႔သည္ … Continue reading

Posted in Untags | Leave a comment

လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညျမတ္၏ခြတ္ဘဟ္

Kuthbah For Lailatul Qadar လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညျမတ္၏ခြတ္ဘဟ္ ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ …… ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာ္မွသာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပးသည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ သည့္ လႈံေဆာ္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ … Continue reading

Posted in Untags | Tagged | Leave a comment

ရမ္ဇမ္လႏွင့္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း ေဆာင္ပါးမ်ား စုေပါင္းတင္ျပျခင္း

Glory of Ramadan ရမ္ဇမ္လႏွင့္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း ေဆာင္ပါးမ်ား စုေပါင္းတင္ျပျခင္း الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك … Continue reading

Posted in Untags | Tagged | Leave a comment