Category Archives: English Version

က်ား၊ မအတူတကြေရာေႏွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ

  ဘီေဂ်း ။    ။ အစၥလာမ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိင္မတူသူမ်ား ေရာေႏွာ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ေခတ္မီပါေသးေလာ (သုိ႔) ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ ေဒါက္တာဇာကိရိႏုိက္(ခ္) ။  ။၎မွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္တြင္ လိင္မတူသူမ်ား အား ေရာေႏွာ ၍ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ဤအခ်က္ သည္ ေခတ္မီပါေသး သေလာ။ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ အသင့္အေနႏွင့္ ေခတ္မီျခင္းဆုိ သည္မွာ သင္၏ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ … Continue reading

Posted in Masa-il | Leave a comment

ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ မန္ ေတာ္ ၿမတ္ ထုိင္ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယ ေန႔ တုိင္ ရွင္ သန္ ေန တဲ့ သစ္ ပင္

    အဲဒီသစ္ပင္ကုိ တခ်ိဳ႕က ဆြဟာဗဟ္သစ္ပင္လုိ႔ေတာင္ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီသစ္ပင္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အရိပ္ေပးဖုိ႔ ယိမ္းညႊတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္   ႏွစ္ေပါင္း1400ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အံ့ၾသစရာမွာ အဲဒီသစ္ပင္ရဲ႕အနီးအနားမွာ ဘယ္သစ္ပင္မွမရွိေတာ့ဘဲ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈဒဏ္ကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ တစ္ပင္တည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနျခင္းပါ။ အဲဒီသစ္ပင္အေၾကာင္း သိရ္မီဇီက်မ္း အဗ္၀ါးဗြလ္မရာကိဗ္အခန္းမွာပါရွိပါတယ္။ ဆြဟာဗဟ္ႀကီး အဗူမူစာအရွ္အရီက ဆင့္ျပန္ပုိ႔ခ်ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى الله عليه وسلم သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘႀကီးေတာ္အဗူသြာလိဗ္က ကုရုိက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ဖုိ႔ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး, History | Leave a comment

ေဘးအႏၱရာယ္မွအကာအကြာ္ရရန္

Image | Posted on by | Leave a comment

“ဒုကၡအခက္အခဲႏွင့္ ေရာဂါမွ ကင္းေ၀းေစရန္”

ဟဒီးဆ္ေတာ္ တြင္ လာရွိသည္။ အၾကင္သူသည္ တစ္ျခား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အား ဒုကၡ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစား ေနရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီး ေအာက္ပါ ဒုအာကုိ ဖတ္သူအား သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထိုသို႔ေသာ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါမွ ကင္းေ၀း ေစမည္။ (ဟစြ္ေန ဟစီြးန္) အလ္ဟမ္ဒု လိလႅာ ဟိလႅဇီ အာဖါနီ မင္းမ္မဗ္ သလာက ဗိဟီ ၀ဖာဒြ္ဒြလ္နီ အလာ ကဆီရင္းမ္ မင္မ္မန္ … Continue reading

Posted in ဒုအာမ်ား, Duaa | Leave a comment

ဂ်ဴမုအဟ္ ေန႔ “စူရဟ္ ကဟဖ္ ဖတ္ျခင္း”

“စူရဟ္ ကဟဖ္” (38 photos) တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္မွာ၊ ေသာၾကာေန႔ တြင္ စူရဟ္ ကဟဖ္ အား ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို ပါက ဖတ္သူ၏ ေျခေထာက္ မွ စ၍ မိုးေကာင္းကင္ အထိ (နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ) လင္း၀င္း မႈ ရွိေန လိမ့္မည္။ ဂ်ဳမုအဟ္ ႏွစ္ခု ၾကား အခ်ိန္ ကာလ တြင္ က်ဴးလြန္ မိေသာ ဂိုနဟ္ … Continue reading

Posted in ကြရ္အန္က႑, Quran | Leave a comment

Why Prophet Muhammad Married Aisha When She Was Only 9?

Why Prophet Muhammad Married Aisha When She Was Only 9? Posted by: KING-slave of ALLAH ! In: All | Allah الله | Hadith/Sunnah | HOAX-Messages | Islam | MC-Islam | MC-Muhammad [pbuh] | MC-Quran | Miss-Conception | Mohammad | muhammad | … Continue reading

Posted in Articles, History, Notes, Specials | Leave a comment

Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar)

Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar-Life of Prophet Muhammad) Memoirs of the Noble Prophet [pbuh] by Saifur Rahman al-Mubarakpuri TABLE OF CONTENTS Publisher Note Author’s Note Certificate 1) Location and nature of Arab Tribes Location of the Arabs Arab Tribes 2) … Continue reading

Posted in Articles, Link, Notes, Specials | Leave a comment