Category Archives: အထူးက႑

ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ မန္ ေတာ္ ၿမတ္ ထုိင္ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယ ေန႔ တုိင္ ရွင္ သန္ ေန တဲ့ သစ္ ပင္

    အဲဒီသစ္ပင္ကုိ တခ်ိဳ႕က ဆြဟာဗဟ္သစ္ပင္လုိ႔ေတာင္ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီသစ္ပင္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အရိပ္ေပးဖုိ႔ ယိမ္းညႊတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္   ႏွစ္ေပါင္း1400ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အံ့ၾသစရာမွာ အဲဒီသစ္ပင္ရဲ႕အနီးအနားမွာ ဘယ္သစ္ပင္မွမရွိေတာ့ဘဲ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈဒဏ္ကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ တစ္ပင္တည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနျခင္းပါ။ အဲဒီသစ္ပင္အေၾကာင္း သိရ္မီဇီက်မ္း အဗ္၀ါးဗြလ္မရာကိဗ္အခန္းမွာပါရွိပါတယ္။ ဆြဟာဗဟ္ႀကီး အဗူမူစာအရွ္အရီက ဆင့္ျပန္ပုိ႔ခ်ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى الله عليه وسلم သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘႀကီးေတာ္အဗူသြာလိဗ္က ကုရုိက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ဖုိ႔ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး, History | Leave a comment

တမန္ ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ ဟလီမဟ္ စအ္ဒီယဟ္ သခင္မ ၏ ေနအိမ္

တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အား ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ ဟလီမဟ္ စအ္ဒီယဟ္ သခင္မ ၏ ေနအိမ္

Posted in အထူးက႑, Photos | Leave a comment

“ေတာင္းရမ္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”

ေစာင္ဗာန္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္မွာ … အၾကင္ သူသည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထံမွ ေတာင္းရမ္းမႈ မျပဳ ပါမည့္ အေၾကာင္း ငါ ကိုယ္ေတာ္အား ကတိ ျပဳခဲ့လွ်င္ ထို သူ ဂ်ႏၷသ္ ရရွိေရး အတြက္ ငါ ကိုယ္ေတာ္ တာ၀န္ ယူရန္ အသင့္ ရွိေလသည္။(အဟ္မဒ္၊ နစအီ ႏွင့္ … Continue reading

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

“ဝါဒီအတ္လ္ကိုရာ” ရွိ စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႕၏ အိမ္မ်ား ….

Image | Posted on by | Leave a comment

“မိုဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ အေၾကာင္း”

မုိဟရ္ရမ္လ ဟူသည္မွာ အာရဗီဘာသာႏွင့္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလို ဘာသာျပန ္ပါက (ဟရမ္) ျပဳျခင္းကို ခံရသည္ ဟုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္ကို ဟရမ္ျပဳပါ သနည္း။ ဤသည္တို႔မွာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္)မပြင့္ေတာ္မ ူအလွ်င္ကပင္ အာရဗီယာတြင္ ေနထို္င္ၾကကုန္ေသာ အာရဗ္အမ်ိဳးသား အေပါင္းသည္ အစဥ္ဘ၀ ႐ိုင္းျပေသာ အေလ့အဓ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႐ိုင္းျပၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း စစ္ထိုးျခင္း ဆိုးသြမ္း ညစ္ျငမ္းျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို ဤ … Continue reading

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

“မိုဟရ္ရမ္လႏွင့္အာရွဴရာရက္ျမတ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား”

“အရ္ဗအသြန္ ဟုရြမ္၊ မုဟရ္ရမ္လျမတ္” တမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟင္မ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ သာသနာေတာ္ တြင္ ပါရွိ ခဲ့သည့္ ႐ိုေသ ျမတ္ႏိုး အပ္ေသာ လမ်ားမွာ မုဟရ္ရမ္၊ ရဂ်ဗ္၊ ဇူလ္ကအ္ဒဟ္၊ ဇူလ္ဟဂ်္လ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အာေရဗ် ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဲ့ အ႐ိုင္းေခတ္ က အေလ့ အထ တစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ အာရဗ္ လူမ်ိဳး မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးလ တိုင္တိုင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ၾကရန္ … Continue reading

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” (၁)

“အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ဟဇ္ရသ္ (ဇင္န္ႏုရိုင္း) အြတ္စ္မာန္ ဂနီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ (ခလီဖဟ္) ဆက္ဆံရာ ၌ ျပႆနာ ေပၚလာ ေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစဥ္ အလာ သည္ အမီးေရ မူအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အထိ ေရာက္လာ ေလသည္။ ထုိအခါ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု … Continue reading

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment