Category Archives: မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္

အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္

  ကမားရ္စုိင္ယဒ္ (အုိးအိမ္ဦးစီး႒ာန အတြင္းေရးမွဴး) ။  ။ အသင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စကား တြင္း၌ အသင္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအား “အီဒဒ္”(ေစာင့္ဆုိင္း) ကာလ အတြင္း၌ ၎၏ခင္ပြန္းမွ ၎အား ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ရမည္ဟု ေျပာၾကားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းမိန္းကေလးကုိ ၎၏ မိဘမ်ားက ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥတြင္ မိဘမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မတတ္စြမ္း ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ မည္သူမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။ ေဒါက္တာဇာကိရ္ ။     ။ ႏွမေတာ္မွ ေမးျမန္းသြားေသာ ေမးခြန္းမွာ … Continue reading

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

“စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား”

ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္သမိုင္း ပံုရိပ္ “စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား” “ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို စလာမ္ ဆိုျခင္း မွာလည္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္၏” အကယ္၍ ၎က စလာမ္ ဆိုခဲ့သည္ ရွိေသာ္ မိမိ ဘက္မွ တံု႔ျပန္ အေျဖ ေပးရန္ “၀ါဂ်ဗ္” တာ၀န္ မရွိေခ်။ (၁) သူစိမ္း တရံစာ အမ်ိဳးသမီး (၂) ၀တ္လစ္စလစ္ … Continue reading

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အရွက္နဲ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမယ့္ကိစၥကို ဖံုးဖိေပးႏုိင္တဲ့သူကို အရွင္ျမတ္က ေကယာမတ္ တရား စီရင္မယ့္ေန႔မွာထိုသူ႕ရဲ႕ အရွက္နဲ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေပးလိမ့္မယ္

ေမး။ ။စလာမ္ ကိုေနစိုးခင္ဗ်ာ- လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အရွက္နဲ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမယ့္ကိစၥကို ဖံုးဖိေပးႏုိင္တဲ့သူကို အရွင္ျမတ္က ေကယာမတ္ တရား စီရင္မယ့္ေန႔မွာထိုသူ႕ရဲ႕ အရွက္နဲ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကမိန္႔ေတာ္မူ ထားတ့ဲ အေၾကာင္း နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားလံုးမွန္ခ်င္မွမွန္ပါ့ တယ္ ျပင္ဆင္ၿပီးေျဖၾကားေပးပါ ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ႔ပါ အစ္ကိုႀကီးရဲ႔အထက္ပါေမးခြန္း၏ ရည္ညြန္းခ်က္အေႀကာင္းအရာနွင္႔ပတ္သက္ျပီးတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မေရမတြက္နိုင္ေလာက္တဲ႔ စစ္မွန္ခိုင္လံုသည္႔အဟီးဒ္ေတာ္မ်ားသည္ ဟဒီးသ္က်မ္းအသီးသီးတို႔မွာလာရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္႔အေနျဖင္႔ ယခုမွ်ေဝေပမည္႔ဟဒီးသ္ေတာ္သည္ စစ္မွန္ခိုင္ လံုေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဟဒီးသ္ ေတာ္တစ္ပုဒ္ကိုအေျခခံျပီးအနည္းငယ္္ရွင္းလင္းတင္ျပမွ်ေဝေေပးခ်င္ပါတယ္။ ၎ဟဒီးသ္ေတာ္ကို ဗုခါရီ ၊မြတ္စ္လင္မ္ … Continue reading

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္, အထူးက႑ | Leave a comment

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စုိင္ယဒ္ရိယာဇ္။    ။ အတ္စ္လာမု အလုိင္ကြန္းမ္၊ အသင္ေျပာဆုိခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိး သမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္သိရွိပါသည္။ သို႔ပါလွ်က္ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား အား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီေသာအခြင့္အေရးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးမ ထားပါ သနည္း။ ေဒါက္တာဇာကိရ္။    ။ ညီေနာင္မွေမးေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖမွာ ကြၽႏု္ပ္၏ ေဟာေျပာမႈ၌ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ ပါ သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသည္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ တန္းတူညီသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ … Continue reading

Posted in ဓမၼသတ္ ဖတ၀ါ, မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္

အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္ ကမားရ္စုိင္ယဒ္ (အုိးအိမ္ဦးစီး႒ာန အတြင္းေရးမွဴး) ။  ။ အသင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စကားတြင္း၌ အသင္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအား “အီဒဒ္”(ေစာင့္ဆုိင္း) ကာလ အတြင္း၌ ၎၏ခင္ပြန္းမွ ၎အား ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ရမည္ဟု ေျပာၾကားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းမိန္းကေလးကုိ ၎၏ မိဘမ်ားက ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥတြင္ မိဘမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မတတ္စြမ္း ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ မည္သူမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။ ေဒါက္တာဇာကိရ္ ။     ။ ႏွမေတာ္မွ ေမးျမန္းသြားေသာ ေမးခြန္းမွာ … Continue reading

Posted in ဓမၼသတ္ ဖတ၀ါ, မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

က်ား၊မအတူတကြေရာေႏွာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ …

က်ား၊ မအတူတကြေရာေႏွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ ဘီေဂ်း ။    ။ အစၥလာမ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိင္မတူသူမ်ား ေရာေႏွာ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ေခတ္မီပါေသးေလာ (သုိ႔) ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ ေဒါက္တာဇာကိရိႏုိက္(ခ္) ။    ။ ၎မွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္တြင္ လိင္မတူသူမ်ား အား ေရာေႏွာ ၍ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ဤအခ်က္ သည္ ေခတ္မီ ပါေသး သေလာ။ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ အသင့္အေနႏွင့္ ေခတ္မီျခင္းဆုိ သည္မွာ … Continue reading

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

တကၠဝါ – Takkwa

“ဧကန္မုခ်အသင္တို႔အနက္သက္ၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)အရွိဆုံးသူသာလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္ဝယ္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးသူျဖစ္ေခ်၏ ။” (စူရဟ္ ၄၉ ၊အာယတ္ ၁၃) သကၠ္ဝါ ဆိုသည္ေဝါဟာရသည္ ( ဝါ ကာ ရာ )ဆိုသည္ပင္းမ စကားလုံးမွဆင္း သက္ လာ ပါ သည္။ ၎၏အဓိပၸါယ္ မွာထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရွာင္ ဖယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရွရီအီအဓိပၸါယ္မွာမိမိ ၏ေလာ ကုတၱရာအတြက္အရႈံးျဖစ္ေစ သည့္အ ရာမ်ား မွေရွာင့္ဖယ္ျခင္းအားေခၚဆိုပါ သည္။ေနာက္ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ျပဳခိုင္း သည့္အရာမ်ားကိုက်င့္ေဆာင္ၿပီး၊ေရွာင္ခိုင္းသည့္ အရာမ်ားကိုေရွာင္ျခင္းအားေခၚဆိုပါသည္။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)သခင္ႀကီးထံသက္ၠဝါ ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးေမးျမန္းသည္အခ်ိန္ေအမာမ္မွအေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ – “အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေပးထားသည့္ေနရာတိုင္းဦးညြတ္လိုက္ပါ(လိုက္နာပါ)၊တားျမစ္ထား … Continue reading

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment