Category Archives: တမန္ေတာ္က႑

ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ မန္ ေတာ္ ၿမတ္ ထုိင္ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယ ေန႔ တုိင္ ရွင္ သန္ ေန တဲ့ သစ္ ပင္

    အဲဒီသစ္ပင္ကုိ တခ်ိဳ႕က ဆြဟာဗဟ္သစ္ပင္လုိ႔ေတာင္ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီသစ္ပင္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အရိပ္ေပးဖုိ႔ ယိမ္းညႊတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္   ႏွစ္ေပါင္း1400ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အံ့ၾသစရာမွာ အဲဒီသစ္ပင္ရဲ႕အနီးအနားမွာ ဘယ္သစ္ပင္မွမရွိေတာ့ဘဲ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈဒဏ္ကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ တစ္ပင္တည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနျခင္းပါ။ အဲဒီသစ္ပင္အေၾကာင္း သိရ္မီဇီက်မ္း အဗ္၀ါးဗြလ္မရာကိဗ္အခန္းမွာပါရွိပါတယ္။ ဆြဟာဗဟ္ႀကီး အဗူမူစာအရွ္အရီက ဆင့္ျပန္ပုိ႔ခ်ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى الله عليه وسلم သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘႀကီးေတာ္အဗူသြာလိဗ္က ကုရုိက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ဖုိ႔ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး, History | Leave a comment

“တမန္ေတာ္ အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း”

နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ စာရဟ္ သခင္မသည္ အသက္ ႀကီးရင့္ ေသာ အရြယ္ ေရာက္ေသာ္လည္း သား သမီး မရရွိ ေသာေၾကာင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား မိမိ အား လုပ္ေကၽြး သမူ ျပဳေသာ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ ႏွင့္ ထိမ္းျမန္း ေစခဲ့သည္။ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ သည္ အိစ္မာအီးလ္ အမည္ရွိ သားေတာ္ တစ္ပါး ထြန္းကား ခဲ့၏။ ယင္းသားေတာ္ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ တမန္ေတာ္စိုလုိင္မန္ (အ) ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၏ ဖခင္အမည္မွာ ဗရ္ခိယာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ အသက္တမ္းအစကပင္ “ဗုိင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္ အား ေန႔ေရာည ပါေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အင္မ္ရာန္၄င္း၏ ဖခင္မာဆာ၏သမီး ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မသည္ ဖာကူးဇ္၏သမီးဟႏၷာဟ္မွဖြားျမင္ခဲ့သည္။ မိခင္ၾကီးဟႏၷာဟ္မွာ သားသမီး ဖြားျမင္ လာပါက ၄င္းအား “ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သတ္မွက္လိမ့္မည္ဟူ၍ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ထံ (နဇရ္) ကိုးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ဖခင္အမည္မွာ အဗီးဒ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သာသနာ႔သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအၾကား အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ခႏၷာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ အျဖဴေပၚ အနီေရာင္သမ္းသည္။ ဦးေခါင္းရွိဆံပင္ မ်ားမွာ   ေျဖာင့္တန္းစြာ ရွိ၏။ ဖိနပ္စီးျခင္း မျပဳဘဲ သြားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွအပ အျခားမည္သည့္ေနရာမွ စခန္းခ်ေန ထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အၾကာတြင္ နဗီအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အား “ဒါအ္ဝါ” … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

တမန္ေတာ္ဒါဝုူးဒ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)

Prophet Dawood (a) တမန္ေတာ္ဒါဝူးဒ္(အ)၏ ဖခင္မွာ အီစာျဖစ္သည္။ ၄င္းတမန္ေတာ္သည္ အရွင္ျမတ္ အား ေအဗဒတ္သ္မ်ားစြာျပဳသူ အျဖစ္၄င္း   ေလာကစည္းစိမ္မ်ားအား ေက်ာခိုင္းေသာ နဗီတမန္ေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္၄င္း ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ တမန္ေတာ္ဒါဝူးဒ္(အ)၏ ရုပ္ဆင္းသဏၭန္မွာ အရပ္အေမာင္းနိမ့္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာေတာ္မွာ နီရဲလွ်က္ရိွၿပီးသည္။ ဦးေခါင္းရွိဆံေတာ္ မွာ ေျဖာင့္ တန္းလွ်က္ရွိ သည္။ ဒါရီ (မုတ္ဆိတ္)မွာ ရွည္လ်ား၍ အခ်ဳိ႕ေသာ မုတ္ဆိတ္ေတာ္မွာ ေကာက္ေကြးလွ်က္ ရွိသည္။ မ်က္ႏွာေတာ္ အလြန္ လွတင့္ တယ္ၿပီး၊ မြန္ျမတ္ေသာစာရိတၱျဖင့္ ျပည့္ဆံု ေတာ္မူသည္။ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ တမန္ေတာ္စိုလုိင္မန္ (အ) ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၏ ဖခင္အမည္မွာ ဗရ္ခိယာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ အသက္တမ္းအစကပင္ “ဗုိင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္အား ေန႔ေရာညပါေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အင္မ္ရာန္၄င္း၏ ဖခင္မာဆာ၏သမီး ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မသည္ ဖာကူးဇ္၏သမီးဟႏၷာဟ္မွဖြားျမင္ခဲ့ သည္။ မိခင္ၾကီးဟႏၷာဟ္မွာ သားသမီးဖြားျမင္လာပါက ၄င္းအား “ဗိုင္တြလ္မိုကာ ဒတ္ဆ္”   ေက်ာင္းေတာ္ ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သတ္မွက္လိမ့္မည္ဟူ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ (နဇရ္) ကိုးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ ကိုးထားခဲ့သည့္အတိုင္း သမီးအား … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, သမုိင္း, အထူးက႑ | Leave a comment

“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၂)

“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၁) အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ မွာ “ကၽြန္မ သည္ အိပ္မက္ ထဲတြင္ လျပည့္၀န္း (၃)စင္း ကၽြန္မ ေပါင္ေပၚသို႔ က်ဆင္း ခဲ့သည္ကို ျမင္ခဲ့ ရသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ အဗူဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ျပန္ ေျပာျပ ခဲ့သည္။ ဖမည္းေတာ္ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, အထူးက႑ | Leave a comment