“စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား”

“စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား”

“ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို စလာမ္ ဆိုျခင္း မွာလည္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္၏”

အကယ္၍ ၎က စလာမ္ ဆိုခဲ့သည္ ရွိေသာ္ မိမိ ဘက္မွ တံု႔ျပန္ အေျဖ ေပးရန္ “၀ါဂ်ဗ္” တာ၀န္ မရွိေခ်။

(၁) သူစိမ္း တရံစာ အမ်ိဳးသမီး

(၂) ၀တ္လစ္စလစ္ ျဖစ္ေနသူ

(၃) ထင္ထင္ ေပၚေပၚ အျပစ္ ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္ ေနသူ

(၄) ေတာင္းရမ္း စားသူ

(၅) အတင္းေျပာ ကုန္းေခ် တတ္ေသာ အက်င့္ ရွိသူ

(၆) သီခ်င္း ဆိုသူ (အဆိုေတာ္)

(၇) ၾကက္တိုက္သူ (ေလာင္းကစား သမား)

(၈) ႐ူးသြပ္ ေနသူ

(၉) ငိုက္မ်ဥ္း ေနသူ

(၁၀) ဆံေရး တိုင္းထြာ သည္ အက်င့္ ရွိသူ

(၁၁) စကားတိုင္း လိမ္ညာ ေျပာဆို တတ္သူ

(၁၂) အရက္ ေသစာ ေသာက္စားသူ

(၁၃) အိပ္စက္ ေနသူ

(၁၄) စစ္တုရင္ ႏွင့္ ဖဲ ကစားသူ

(၁၅) ဘာသာ မရွိသူ (ဒိဌိ ၀ါဒီမ်ား)

(၁၆) ကာဖိရ္ (ေသြဖီ ျငင္းပယ္သူ) တို႔ျဖစ္သည္။
……………………

ေအာက္ပါ ကိစၥ ရပ္မ်ား ႏွင့္ အေျခ အေနတြင္ လံုးပမ္း ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အား စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္”

ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ဤ ကဲ့သို႔ အေျခ အေန မ်ိဳးတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ က စလာမ္ ဆိုပါက ၎အား တံု႔ျပန္ အေျဖ ေပးရန္

“၀ါဂ်ဗ္” တာ၀န္ မထိုက္ေပ။

(၁) နမာဇ္ ၀တ္ျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၂) ဇိကိရ္ တသ မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၃) ခြသ္ဗဟ္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၄) (ဘာသာေရး) သင္ေပး သင္ယူ လုပ္ငန္း ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၅) က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၆) အာဇာန္ ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၇) ေအကာမတ္ ရြတ္ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၈) ဒိုအာျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၉) သတ္စ္ဗီးဟ္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၀) မတ္စ္အလာဟ္ ပညတ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၁) (တရား သူႀကီး) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၂) စားေသာက္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၃) ဟဂ်္ျပဳ ရာတြင္ (လဗ္ဗိုက္၊ အလႅာဟြမၼ၊ လဗ္ဗိုက္) ဟူ၍ ရြတ္ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၄) ေရွ႕ေဆာင္ အျဖစ္ နမာဇ္ ၀တ္ျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၅) က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္ စြန္႔ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၆) ေရခ်ိဳးခန္း ၌ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၇) တရား ဓမၼ ေဟာၾကား ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၈) အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္း ၌ နမာဇ္ ၀တ္ျပဳရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနသည့္ အခ်ိန္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s