“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟူ) သခင္ အလႅာဟ့္ကို ေက်းဇူး တင္ျခင္း”

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” (၅)

“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟူ) သခင္ အလႅာဟ့္ကို ေက်းဇူး တင္ျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟူ) သခင္ သည္ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သား မ်ားအား စု႐ံုး၍ “အသွ်င္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အား နဗီ မ်ိဳးႏြယ္မွ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ နား၊ မ်က္စိ ႏွင့္ စိတ္ ႏွလံုး မွ အသွ်င္ျမတ္ ၏ ကလာမ္ေတာ္ အား သိရွိ နားလည္ရန္ စြမ္းအား ေပးျခင္း၊ ထို႔ အျပင္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ပညာ ရပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ စိတ္ဓါတ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း တို႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ ဒုကၡ ေရာက္ခ်ိန္ မွာေရာ၊ သုခ ေရာက္ခ်ိန္မွာ ပါ ေက်းဇူးတင္ လ်က္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အား ေက်းဇူး သိတတ္ သူမ်ား အနက္ ပါ၀င္ ေစေတာ္ မူပါ” ဂုဏ္ေတာ္ မ်ား ေဖၚျပၿပီး ဆုမြန္ ေတာင္းေလသည္။

“ႏွမေတာ္ ဇိုင္နဗ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အား သြန္သင္ ဆံုးမျခင္း”

ထို႔ေနာက္ မိမိ ႏွမေတာ္ ဇိုင္နဗ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အား ကၽြႏ္ုပ္ အလႅာဟ္ အသွ်င္၏ ကစမ္ က်ိန္ဆိုၿပီး မွာၾကား ေျပာဆိုလို ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ ယွဟီးဒ္ ျဖစ္၍ က်ဆံုးသည့္ အေပၚ ရင္ထုျခင္း၊ အက်ႌ စုတ္ၿဖဲျခင္း၊ အသံ က်ယ္ေလာင္စြာ ငိုေကၽြးျခငး္ တို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကား သြားေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏွမေတာ္ ဇိုင္နဗ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မအား မွာၾကားၿပီး အျပင္ ဘက္သို႔ ထြက္လာ ကာ မိမိ အေဖၚ မ်ားအား အစ္သိဂ္ဖြာရ္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဒုအာ တြင္ တစ္ညလံုး ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနရန္ အမိန္႔ေပး ေလသည္။

“မုဟရ္ရမ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ တြင္ လြင္ျပင္ တိုက္ပြဲ စတင္၍ ျဖစ္ပြားျခင္း”

ယင္းမွာ မုဟရ္ရမ္လ၊ ကိုးရက္ကုန္ ဆယ္ရက္ည အာ႐ႈရဟ္ည ျဖစ္ၿပီး နံနက္ေသာ္ အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ တပ္သား မ်ားသည္ ယဇီးဒ္ တပ္သား မ်ားကို မေၾကာက္ မရြံ႕ဘဲ တိုက္ခိုက္ကာ ကိုယ္တိုင္လည္း ယွဟီးဒ္ ျဖစ္သြား ၾကကုန္ ေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တစ္ဦးတည္း သာ ေနာက္ဆံုး က်န္ရစ္ ေနၿပီး စစ္တဲ အတြင္း တြင္ လူမွန္း မသိေအာင္ ဖ်ားေနေသာ သားေတာ္ အလီ အတ္ဇ္ဂရ္ (အခ်ိဳ႕ အဆိုအရ ဇိုင္ႏြလ္ အာေဗဒီးန္) လည္း က်န္ရွိ ေနေလသည္။

ေနာက္ဆံုး တိုုက္ခိုက္ ရာတြင္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တစ္ပါးတည္း က်န္ရွိ ေနေလ၍ ရန္သူမ်ား ေလးဘက္ ေလးတန္မွ ၀ိုင္းရံ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိသည္။ သခင္ ဦးလွည့္ သည့္ဘက္မွ ရန္သူ မ်ားသည္ မိမိ လက္ခ်က္ႏွင့္ သခင္ က်ဆံုးမည္ ဆိုး၍ ေနာက္ဆုတ္ ေျပးၾက ေလသည္။ ဤ ကဲ့သို႔ အသက္လု ၍ တိုက္ခိုက္ ေနရသည့္ အခ်ိန္ မွာပင္ သခင္သည္ ဇဟိုရ္ နမားဇ္ အခ်ိန္ က်ေသာ အခါ နမားဇ္ ဖတ္လိုက္ ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရငတ္၍ ဖရ္ရားသ္ ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ လက္ခုပ္ျဖင့္ ေရခပ္ေသာက္ ေနခ်ိန္မွာ ရန္သူ တစ္ဦး၏ ျမႇား ဒဏ္ရာ ရသြား ေလသည္။

“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ဒဏ္ရာ ရျခင္း”

စဥ္းစားရန္ အခ်က္မွာ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားလည္း ယွဟီးဒ္ ျဖစ္ကုန္ ၾကၿပီး မိတ္ေဆြ မ်ားလည္း က်ဆံုး ကုန္ေလၿပီ။ မိမိ ကိုယ္တိုက္ လည္း ဒဏ္ရာ ရလ်က္ ရွိၿပီး ေရပင္ မေသာက္ ရဘဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ ခိုင္ခိုက္ ခုခံ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ ေနသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အတုယူ စရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သခင္ တိုက္ခိုက္ သည္ဘက္မွ လူမ်ားသည္ ဆိတ္အုပ္၊ သိုးအုပ္ ပမာ ထြက္ေျပး ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ဂ်ဖရ္ ၏ အႀကံ ေပးခ်က္ အရ အားျပတ္ၿပီး ခ်ိနဲ႔ ေနခ်ိန္ မွာပင္ အားလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္း ခုတ္ထစ္ ၾကေလရာ ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လဲက် သြားေလသည္။

“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ မေကာင္းဆု (ဗဒ္ဒုအာ) ေတာင္းျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ယွဟီးဒ္ မကြယ္လြန္ မီ အလ်င္ မိမိ အား ဒူးေလးျဖင့္ ပစ္သတ္ သူကို ဗဒ္ဒုအာ မေကာင္း က်ိန္ဆို မႈျပဳ ေလသည္မွာ “အို- အလႅာဟ္၊ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ သမီးေတာ္ ၏ သားကို ဘယ္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံ ေနသည္ကို ကၽြႏု္ပ္ တိုင္တည္ ပါသည္။ အို- အလႅာဟ္ ဤ သူမ်ားကို တစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္၍ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ဖ်က္ဆီး ပစ္ေတာ္ မူပါ။ ထို သူမ်ား ထဲမွ တစ္ဦး ကိုပင္ လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္ မျပဳ ပါႏွင့္” ဟူ၏။

စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရန္ အခ်က္မွာ မတရား ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရသူ၏ မေကာင္း ဆုမြန္ ေတာင္းျခင္း ကို အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ မည္သည့္ အခါမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳေတာ္ မမူေပ။ သို႔ တည္းမက ဤ ဗဒ္ဒုအာ ေတာင္းခံ သူမွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေျမးေတာ္ အရင္း ျဖစ္သူ ၏ ဗဒ္ဒုအာ က်ိန္ဆဲ မႈကို အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ လက္မခံရန္ ဘယ္မွာ ဒြိဟ သံသယ ရွိအံ့ မည္နည္း။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ မုခ် လက္ခံ၍ အျပစ္ဒဏ္ မ်ိဳးစံု ေပးသည္မွာ ေၾကာက္ခမန္း လိလိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

“ဒုကၡိတ ကႏၲာရ အတန္ၾကာထိ ဆိုက္ေရာက္ျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ယွဟီးဒ္ျဖစ္ က်ဆံုးၿပီး ေနာက္ ႏွစ္လ၊ သံုးလ အထိ ေနေရာင္မွာ ေသြးတမွ် နီရဲ လ်က္ရွိၿပီး ေနေရာင္ ထိေသာ အုတ္ တံတိုင္း တြင္ ေသြးလူးထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန သည္ဟု မ်ားစြာေသာ ရာဇ၀င္ စာေရး ဆရာတို႔ ေရးသား ၾကေလသည္။

အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ယွဟီးဒ္ ျဖစ္ က်ဆံုးရန္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေသာ ရန္သူ မ်ားအား ဤ ေလာကႀကီး ထဲမွာပင္ ဆိုးရြားစြာ အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလ သည္မွာ အခ်ိဳ႕ ခုတ္ထစ္ ခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ မ်က္ႏွာ မည္းသြားျခင္း၊ သို႔တည္း မဟုတ္ တိရိစၧာန္ ဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားျခင္း၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ရရွိ ထားေသာ အာဏာရက္ အနည္းငယ္ အတြင္း ျပန္လည္ အလုခံ ရျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဒုကၡ ဆင္းရဲမႈ မ်ား ခံရ ေလသည္။

“ယဇီးဒ္ ေသရပံု”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ယွဟီးဒ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယဇီးဒ္မွာ တစ္ေန႔မွ စိတ္ မခ်မ္းသာ ခဲ့ပါ။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က်ဆံုး ရသည့္ အတါက လက္စား ေခ်ရန္ အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံ အသီးသီး မွ ေသာင္းက်န္း ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေလသည္။ ယဇီးဒ္ သည္ အာဏာ လိုခ်င္လွ ေသာ္လည္း သမၼတ သက္တမ္း(၂)ႏွစ္ ႏွင့္ (၈)လ သို႔ မဟုတ္ (၃)ႏွစ္ (၈)လ သာ ခံခဲ့ ေလသည္။ ေလာက၌ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ သည္ ထို သူအား ေသးသိမ္ေစ ခဲံ၍ သိကၡာ မဲ့ကာ စိတ္ဓါတ္ ပ်က္ျပားစြာ ႏွင့္ ေသဆံုးေစ ခဲ့ေလသည္။

“ကုဖဟ္ ဘုရင္ခံ မြကၱရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ အစား လူဦးေရ (၂၄၉)ဦး အား လက္စား ေခ်ျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ လိုက္သူ တို႔အေပၚ ေဘး အႏၲရာယ္ မ်ား ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ က်ေရာက္ လာေလသည္။ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီး ငါးႏွစ္မွ် အေတာ အတြင္း ဟစ္ဂ်္ရီ (၆၆) ခုႏွစ္တြင္ ကုဖာဟ္ ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင္ခံ မြကၠရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သတ္ျဖတ္သူ တို႔ကို လက္စား ေခ်လို စိတ္ ေပၚေပါက္ လာကာ လူထု အား ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ကို သတ္ျဖတ္သူ မ်ားမွ အပ က်န္သူ မ်ား အားလံုး ကို ခ်မ္းသာ ေပး ခြင့္လႊတ္ မည္ဟု ေၾကညာ လိုက္ေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ကူညီရန္ အတြက္ မြတ္စ္လင္မ္ ေျမာက္မ်ားစြာ တို႔သည္ အဆင္သင့္ ျဖစ္သြား ၾကေလသည္။ ဘုရင္ခံ မြကၠရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သတ္ျဖတ္ သူတို႔ ကို ဆန္မွ စပါးလံုး ေကာက္ထုတ္ သလို တစ္ဦးစီ ရွာေဖြ ၍ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း ပစ္လိုက္ ေလသည္။ ထိုစဥ္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သတ္ျဖတ္ရန္ အကူ အညီ ေပးသူ (၂၄၈) ဦး တို႔ကို သတ္ျဖတ္ ေလသည္။

“ေခါင္းေဆာင္ တို႔အား တစ္ဦးခ်င္း ေရြးထုတ္၍ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း လိုက္ျခင္း”

သီးသန္႔ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အားလည္း စံုစမ္း ေမးျမန္းကာ သုတ္သင္ ပစ္လိုက္ ေလသည္။

(၁) အမရ္ အိဗ္ႏို႔ ဇုဗိုင္ရ္သည္ ေနပူျပင္း ျခင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ေရဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ကာ လံက် ေနစဥ္ တြင္ ထို သူအား ဇဗဟ္ လည္လွီးပစ္ လိုက္ေလသည္။

(၂) ဟ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား အားလံုး ထက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ႐ိႈမရ္ဇီလ္ ေဂ်ာင္ရွန္ ကို ဓါးႏွင့္ ခုတ္ထစ္ကာ အသားကို ေခြးေကၽြး လိုက္ေလသည္။

(၃) အဗ္ဒြလႅာဟ္ အိဗ္ႏို႔ အစိုင္ယဒ္ ဂ်ိဳဟနီ၊ မာလစိတ္ အိဗ္ႏို႔ ဗရွိးရ္ ဗဒီ ႏွင့္ အမလ္ အိဗ္ႏို႔ ဟာလစ္ တို႔အား သတ္ျဖတ္ရန္ ၀န္းရံ လိုက္ရာတြင္ ေျမာက္ျမားစြာ ေတာင္းပန္ အသနား ခံၾက ေလသည္။ ထို အခါ သူတို႔ ကို “အို ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္သူ အေပါင္းတို႔ အသင္ တို႔ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေသြးရင္း သားရင္းမ်ား အေပၚ သနား ၾကင္နာ ျခင္းကင္းမဲ့ကာ ညႇာတာ ေထာက္ထား မႈ မရွိခဲ့ ၾကေပ။ သင္တို႔ အေပၚမွာ မည္ကဲ့သို႔ ညႇာတာ စာနာ ႏိုင္အံ့နည္း” ဟု မြကၠရ္ က ေျပာဆို ၍ အားလံုးကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ လိုက္ေလသည္။

လူကန္ အိဗ္ႏို႔ ဇာလစ္ ႏွင့္ ဗရွီးရ္ အိဗ္ႏို႔ ရွဖိတ္ တို႔သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ တူေတာ္ေမာင္ အား သတ္ျဖတ္ ရာတြင္ ကူညီ ေပးသူ ျဖစ္၍ သူအားလည္း ခုတ္ထစ္ သတ္ျဖတ္ လိုက္ေလသည္။

ဟကီမ္ အိဗ္ႏို႔ ဇိုဖိုင္လ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ျမႇား ႏွင့္ ပစ္သတ္ သူ ျဖစ္၍ သူ႔အား လည္း ျမႇားျဖင့္ ပစ္ကာ စကာ ကဲ့သို႔ လုပ္လိုက္ ၾကေလသည္။

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား က်ဆံုး ေစခဲ့သူ တို႔၏ အျဖစ္ အပ်က္ ႏွင့္ အေျခ အေန မွာ ေနာင္တရ ဖြယ္ေကာင္းလွ သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ ဤ အာယသ္ေတာ္ ကို ႏႈတ္မွ ရြတ္ဆို မိေပသည္။

. . . . အျပစ္ဒဏ္ သည္ ဤ ကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ တမလြန္ ဘ၀ ၏ အျပစ္ဒဏ္မွာ ဤသည္ ထက္ ႀကီးက်ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းလွ ေပသည္။ အကယ္၍ ဤ သူတို႔ သိရွိ နားလည္ ခဲ့ေသာ္ ေကာင္းေလစြ။ . . . .

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ ကာရိ မိုဟမၼဒ္ အလီ ဟူစိုင္န္ ဆြာဟိဗ္ စာအုပ္မွ ကူးယူသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s