ဟဇ္ရသ္ မုအာ ၀ိယဟ္ သခင္၏ မ်ိဳးႏြယ္

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံရွိ အိုမိုင္ယာ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ပံု …..
မုအာ ၀ိယဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အာေရဗီယဟ္ ကမာၻ၏ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ကု႐ိုက္ယွ္ အမ်ိဳး အႏြယ္ဖြား ျဖစ္၏။ ဤ မ်ိဳးႏြယ္ သည္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မား၏။ ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္မႈ၊ ရက္ေရာမႈ တို႔တြင္ အာေရဗီယဟ္ ကမၻာ၏ အျခားေသာ အႏြယ္ မ်ားထက္ သာပို ထင္ရွား၏။
ထို အႏြယ္ ၏ ထူးျမတ္မႈ တစ္ရပ္ သည္ကား ႏွစ္ ဘ၀ သခင္ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ကိုယ္ေတာ္ သည္ ယင္း အႏြယ္ ထဲမွ ပင္ မီး႐ႈး သန္႔စင္ ခဲ့၏။ သခင္ သည္ ယင္း အႏြယ္ မွ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဗႏူ အူမိုင္ယဟ္ အုပ္စု မွ ေမြးဖြား ခဲ့၏။ ထိုအုပ္စု သည္ ဗႏူ ဟာရွင္မ္ ၿပီးလွ်င္ ဂုဏ္ သေရ အရွိဆံုး အုပ္စု ျဖစ္၏။
**************

ဂုဏ္ သေရရွိ မိဘမွ ေမြးဖြားျခင္း

သခင္၏ ဖခင္ႀကီး အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ကို လက္မခံမီ အလ်င္ ကပင္ မိမိ၏ အမ်ိဳး အႏြယ္ တြင္ ၾသဇာ တိကၡမ ႀကီးမား သူမ်ား ထဲမွ ထင္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့၏။ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ကို အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မ်ား ေအာင္ႏိုင္ေသာ ေန႔တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ကို သက္၀င္ ယံုၾကည္၍ အစၥလာမ္ ၏ ေအးရိပ္သို႔ ခုိနား ခဲ့၏။ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ သည့္ အခါ ႏွစ္ဘ၀ သခင္ ေက်းဇူးရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) သည္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူ သျဖင့္ ဤသို႔ ေၾကာျငာေတာ္ မူခဲ့၏။ “အၾကင္ မည္သူ မဆို အဗူ စြဖ္ယာန္ ေနအိမ္တြင္ ခိုေအာင္း ေနလွ်င္ ထို သူတို႔အား ဖမ္းဆီး အေရးယူ ျခင္းမွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးေတာ္ မူမည္။”
အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ ေဘာင္သို႔ မ၀င္ေရာက္မီ အမိုက္ေခတ္ ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စာရိတၱ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ဂုဏ္ သေရရွိ လူႀကီး လူေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦး လည္းျဖစ္ေၾကာင္း အလႅာမဟ္ အစ္ဗ္ႏို ကသီရ္ က မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။
အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ မိမိ အမ်ိဳး အႏြယ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ သခင္၏ အမိန္႔ကို လည္း အမ်ိဴးသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေလးစားစြာ နာခံ ၾက၏။ သခင္သည္ ပစၥည္း ဥစၥာ ခ်မ္းသာေသာ လူကံုထံ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။
အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ကို လက္ခံၿပီး ေနာက္ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ၏ အပါးေတာ္ တြင္ ခစား၍ “ဟုႏို္င္းန္” တိုက္ပြဲ၊ “ယရ္မူးက္” တိုက္ပြဲ စသည့္ တိုက္ပြဲ မ်ား၌ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့၏။ သခင္ သည္ A.H 31 တြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့၏။
မုအာ ၀ိယဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) နဗူ၀သ္ မရမီ ၅ႏွစ္ အလ်င္၌ ေမြးဖြား ခဲ့၏။
သခင္ သည္ ငယ္စဥ္ ကာလ ဘ၀ ကေလး အရြယ္ ကပင္ ရဲစြမ္း သတၱိ၊ တည္ၾကည္ ျပတ္သားမႈ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တို႔၏ အရည္ အခ်င္း မ်ား ေပၚလြင္ ေန၏။ တစ္ေန႔ သ၌ ဖခင္ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ က သားငယ္ ၏ အရိပ္ အေျခကို ၾကည့္ၿပီး “ငါ၏ သားေမာင္ သည္ ဥာဏ္ အေျမာ္ အျမင္ ႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ ၏ အႀကီး အကဲ ျဖစ္ေခ် မည္” ဟု ဆိုသည္ ကို ၾကားလွ်င္ မိခင္ ျဖစ္သူ ဟိႏၵဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟာ) က “ဘာေျပာ တယ္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခု တည္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဟုတ္လား၊ သူဟာ အာေရဗီယာ ကမၻာရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မလာ လွ်င္ ကၽြန္မ မ်က္ရည္ စေတြ နဲ႔ ငိုပြဲ ဆင္ရ မွာပါ” ဟု ဆိုခဲ့ သည္။
ထို႔ အတူ တစ္ခါက သခင့္ကို အဂၤ ၀ိဇၨာ တစ္ဦးက ကေလး ဘ၀ ေဆာ့ ကစား ေနစဥ္ သခင္၏ ႐ုပ္ဆင္း ႐ူပကာ ကို ၾကည့္ၿပီး “ဤ ကေလး သည္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ ၏ ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေခ် မည္” ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ ခဲ့၏။
မိဘ မ်ားသည္ သခင္ကို အထူးပင္ ဂ႐ု တစိုက္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ၿပီး မင္း ေယာက်ၤား တို႔ တတ္အပ္ သည့္ အဌာ ရသ တစ္ဆယ့္ရွစ္ ရပ္ေသာ ပညာ မ်ားကို သင္ၾကား ေပး၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ထိုေခတ္ ထို အခါက အာေရဗီယဟ္ ၌ စာေရး တတ္ ဖတ္တတ္ သူ အလြန္ပင္ ရွား၏။ စာေပ ပညာရွင္ ဦးေရ ကို လက္ခ်ိဳး ၍ပင္ ေရတြက္ ႏိုင္၏။ သခင္ သည္ ထို ရွားပါး ပညာရွင္ မ်ားထဲ၌ တစ္ဦး အပါ အ၀င္ ျဖစ္၏။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s