“မိုဟရ္ရမ္လႏွင့္အာရွဴရာရက္ျမတ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား”

“အရ္ဗအသြန္ ဟုရြမ္၊ မုဟရ္ရမ္လျမတ္”

တမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟင္မ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ သာသနာေတာ္ တြင္ ပါရွိ ခဲ့သည့္ ႐ိုေသ ျမတ္ႏိုး အပ္ေသာ လမ်ားမွာ မုဟရ္ရမ္၊ ရဂ်ဗ္၊ ဇူလ္ကအ္ဒဟ္၊ ဇူလ္ဟဂ်္လ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အာေရဗ် ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဲ့ အ႐ိုင္းေခတ္ က အေလ့ အထ တစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ အာရဗ္ လူမ်ိဳး မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးလ တိုင္တိုင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ၾကရန္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ ယင္းလ မ်ားမွာ (၁) မုဟရ္ရမ္၊ (၂) ရဂ်ဗ္၊ (၃) ဇူလ္ကအ္ဒဟ္၊ (၄) ဇူလ္ဟဂ်္လ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေလးလ ကို မြန္ျမတ္သည္ ဟု ၎တို႔က လည္း မွတ္ယူခဲ့ ၾကသည္။

အစၥလာမ့္ ႏွစ္သစ္ ဆန္းလ ေရာက္တိုင္း တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သခင္၏ သာသနာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အစၥလာမ့္ အတြက္ အသက္ စြန္႔မႈတို႔ အျပင္ ရယူ ခဲ့ေတာ္မူေသာ ေအာင္ျမင္မႈ တို႔ကို သတိရ ေစပါသည္။

“အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ ၏ ျမင့္ျမတ္မႈ”

ရာမ္ဇန္လ ၏ ေနာက္ ႐ိုဇာဟ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းမႈ မ်ားတြင္ အမြန္ျမတ္ဆံုး ႐ိုဇာဟ္မွာ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔၏ ႐ိုဇာဟ္ ျဖစ္ပါသည္။
(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔တြင္ ႐ိုဇာဟ္ ၂ရက္ ေစာင့္ထိန္း ၾကပါကုန္၊ အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ အပါ အ၀င္ တစ္ရက္ႀကိဳ တင္၍   ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္ ေနာက္က်၍ ျဖစ္ေစ ႐ိုဇာဟ္ ထားၾက ပါကုန္ဟု မိန္႔ထား ေလသည္။
(အဟ္မဒ္ ႏွင့္ ဗီဇာရ္က်မ္း)

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ ၏ ႐ိုဇာဟ္ သည္ ကုန္လြန္ ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ အတြင္း က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ ေသးငယ္သည့္ အျပစ္   ဂိုနာဟ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစ သည္ ဟူ၍ ငါကိုယ္ေတာ္ ေမွ်ာ္ကိုး၏ ဟု မိန္႔ထား ေလသည္။
(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

အၾကင္ သူသည္ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔႔၌ မိမိ၏ အိမ္သူ အိမ္သား မ်ားအတြက္ စားေသာက္ မႈတြင္ ေခ်ာင္ခ်ိစြာ သံုးစြဲ ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ အသွ်င္ျမတ္ သည္ ထို သူအတြင္ တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ေခ်ာင္ခ်ိမႈ ကို ေပးအံ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ထားေလသည္။ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔သည္ မုဟရ္ရမ္လ (၁၀)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
(မစ္ရွ္ကာသည္ ႏွင့္ ဗိုင္ဟကီ)

“အာ႐ႈရာဟ္ေန႔၏ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား”

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည့္ အခ်က္ မ်ားမွာ –

(၁)ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၂) အထိမ္း အမွတ္ တစ္ခုခု သတ္မွတ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၃) ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ရြတ္ဆို၍ ေၾကကြဲ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ သတိရျခင္း၊

(၄) တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သားမ်ား ေဘး ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း မ်ား ရြတ္ဖတ္၍ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲသမႈ ျပဳျခင္း၊

(၅) ရွရီက္ ႏွင့္ အျပစ္ ရႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s