“ဆြဟာဗဟ္(ရဒြိယလ္လာဟုအန္ဟြမ္)သခင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း ၍ ထား ရွိ အပ္ ေသာ ယံု ၾကည္ ခ်က္ မ်ား”

ယံုၾကည္ခ်က္ (၁) ။ ။ ဤ “အြမၼသ္” အုပ္စု တြင္ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား ၏ ထူးျမတ္မႈ ႏွင့္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမႈ သည္ အားလံုးထက္ သာပိုေၾကာင္း မွတ္ယူထား ရမည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၂) ။ ။ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား အနက္ “ခလီဖာဟ္”(ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီး ေလးပါး သည္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ တဖန္ သာ၀ကႀကီး အဗူ ဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ အဆင့္ သည္ ပို၍ ျမင့္မား ေပသည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၃) ။ ။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ “ခလီဖာဟ္”(ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီး မ်ားသည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကဲ့သို႔ “မအ္ဆူးမ္” အျပစ္ ကင္းစင္ သူမ်ား မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ ၎ တို႔သည္ တရားေတာ္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ အမိန္႔ တစ္စံု တစ္ရာ ခ်မွတ္ ပါက လိုက္နာရန္ မလိုအပ္ေပ။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၄) ။ ။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (၁၁)ပါး ရွိသည့္ အနက္ ခဒီဂ်ာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ အာေအရွာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔၏ အဆင့္ အတန္း သည္ ပို၍ ျမင့္မား ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ၾကင္ယာေတာ္ မ်ားသည္ အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ အားလံုး ၏ မိခင္ ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက ၿပီး ကမၻာ တ၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳး သမီးမ်ား အားလံုး ထက္ အျမင့္ျမတ္ ဆံုး ျဖစ္ၾက ေပသည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၅) ။ ။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ သမီးေတာ္ (၄)ပါး ျဖစ္ၾက ေသာ ဇိုင္နဗ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၊ ႐ုကိုင္ယာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၊ အြေမၼ ကုလ္စြမ္း (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ ဖာေသြမဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔ အနက္ သမီးေတာ္ ဖာေသြမဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ သည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည့္ အျပင္ မိမိ ၏ မယ္ေတာ္ မ်ားမွ အပ က်န္ရွိေသာ “ဂ်ႏၷသီ” အမ်ိဳး သမီး မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၆) ။ ။ ဆြဟာဗဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္) ႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ မသင့္ျမတ္ မႈမ်ားကို (တစ္နည္း) ျပႆနာ မ်ားကို အေၾကာင့္မဲ့ တင္ျပ ေျပာဆို ကဲ့ရဲ႕ ေ၀ဖန္ ျခင္းသည္ “ဟရာမ္” ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ရွရီအသ္ တရားေတာ္ ၏ လိုအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ (သို႔ မဟုတ္) ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ တင္ျပ ပါက ကိစၥ မရွိေခ်။ ထို ကဲ့သို႔ ဆြဟာဗဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး တြင္ ရွိေသာ ျပႆနာ ကိစၥ ရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ စလံုး အေပၚ ေကာင္းေသာ အျမင္ ျဖင့္သာ ျမင္၍ ႐ိုေသ သမႈ ျပဳရန္ အေရးႀကီး ေပသည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ (၇) ။ ။ ဆြဟာဗဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အထင္ အျမင္ မွားယြင္းျခင္း၊ ၎ တို႔အား ေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္ ျခင္းသည္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ကို ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ၿပီး၊ ရွရီအသ္ တရားေတာ္ အား ပုန္ကန္ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာ့ ေဘာင္ အျပင္ ခ်ိဳးေဖါက္ ထြက္ေရာက္ သူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ရေပ လိမ့္မည္။

* * * အဆိုပါ ယံုၾကည္ ခ်က္ မ်ားသည္ “အဟ္ေလ့ စြႏၷသ္ ၀လ္ ဂ်မာအသ္” ေခၚ စြႏၷသ္ လမ္းစဥ္ ေပၚ အျပည့္ အ၀ လိုက္နာ သူမ်ား အတြက္ အလြန္ အေရး ႀကီးေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

* * * ဤ ျဖဴစင္ ထူးကဲေသာ “အကီဒါ” ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး အတိမ္း အေစာင္း မရွိ အျပည့္ အ၀ လိုက္နာ က်င့္သံုး ႏိုင္ပါေစ သတည္း ။ ။ အာမီးန္။ ။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s