“ေသာင္ရာသ္က်မ္း”


တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အေပၚသို႔ ေသာင္ရာသ္ က်မ္းျမတ္ကို ရမ္ဇာန္လ (၆)ရက္ ေန႔တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံ ရသည္။ ဒုတိယ အဆိုမွာ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၁၀)ရက္ ေန႔တြင္ က်ေရာက္ ခဲ့သည္။

ဟဇရသ္ အဗၺာစ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ မွာ တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ ေသာက္ရာသ္ က်မ္းစာ သည္ “ဇဗရ္ဂ်တ္ဒ္” ေက်ာက္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ သင္ပုန္း (၇)ခ်ပ္ ေပၚတြင္ ေရးသား ထား၏။

ဒုတိယ အဆိုမွာ ေသာင္ရာသ္ က်မ္းျမတ္ ကို ဂ်ႏၷသ္ ထဲမွ ဇီးပင္၏ အရြက္ (၁၀)ရြက္ ျဖင့္ ေရးထား သည္။ အခ်ိဳ႕ အဆိုမွာ- ၎က်မ္း ကို “ဇမရ္႐ူးဒ္” (ေက်ာက္စိမ္း) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ သင္ပုန္းျဖင့္ ေရးသား ထားသည္။

သင္ပုန္း တစ္ခ်ပ္၏ အလ်ား သည္ ၁၂ေတာင္ ရွည္၏။

ဟဇရသ္ ဟစန္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ မိန္႔ဆို သည္မွာ သင္ပုန္း တစ္ခ်ပ္၏ အလ်ား မွာ (၁၀)ေတာင္ ရွိ၏။ ၎ က်မ္းျမတ္ တစ္ေစာင္ကို တစ္ႏွစ္ ဖတ္ရသည္။ ၎က်မ္းျမတ္ကို တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္၊ ဟဇရသ္ အဇီးဇ္၊ တမန္ေတာ္ အီစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ မွလြဲ၍ မည္သူမွ် မဖတ္လိုက္ ရေပ။

ေသာင္ရာသ္ က်မ္းစာတြင္ စူရာဟ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ရွိသည္။ စူရာဟ္ တစ္ခုတြင္ အာယသ္ေတာ္ ေပါင္း (၁၀၀၀) ရွိသည္။

ေသာင္ရသ္ က်မ္းျမတ္ သည္ “အဗ္ရာနီ” စကားရပ္ မွ ျဖစ္သည္ ဟု အလႅာမာဟ္ ကုရ္မာနီ သခင္က အမိန္႔ ရွိသည္။ အျခား အဆို တစ္ရပ္မွ “စြရ္ယာနီ” စကားရပ္ မွ ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္တြင္ ရွိေသာ ေသာင္ရာသ္ က်မ္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေသာင္ရာသ္က်မ္း မဟုတ္သည့္ အျပင္ ဤ စာအုပ္အား တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ ျပဳစု ထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာ ေသာင္ရာသ္က်မ္း ထဲရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို က်က္မွတ္၍ တင္ျပ ထား၍ “ေသာင္ရာသ္” ဟု အမည္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို ေသာင္ရာသ္ က်မ္းစာအုပ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ တြင္ အတိ အလင္း မိန္႔ေတာ္မူ ေဖၚျပထား ေလသည္။

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ မြဖ္သီ ကာရီ မိုဟမၼဒ္ ယူစြဖ္ (အဆ္အဒီ) ေရးသားေသာ သမိုင္း ေနာက္ခံ အစၥလာမ္ ဗဟုသုတ စြယ္စံု မွ ..

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in သမုိင္း, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s