“ဒုကၡအခက္အခဲႏွင့္ ေရာဂါမွ ကင္းေ၀းေစရန္”

ဟဒီးဆ္ေတာ္ တြင္ လာရွိသည္။ အၾကင္သူသည္ တစ္ျခား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အား ဒုကၡ အခက္ အခဲႏွင့္   ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစား ေနရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီး ေအာက္ပါ ဒုအာကုိ ဖတ္သူအား သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ လံုး ထိုသို႔ေသာ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါမွ ကင္းေ၀း ေစမည္။ (ဟစြ္ေန ဟစီြးန္)

အလ္ဟမ္ဒု လိလႅာ ဟိလႅဇီ အာဖါနီ မင္းမ္မဗ္ သလာက ဗိဟီ ၀ဖာဒြ္ဒြလ္နီ အလာ ကဆီရင္းမ္ မင္မ္မန္ ခလက သဖ္ဒြီလာ။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဒုအာမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s