“ဂ်ႏၷသြလ္ ဘကီး မွ အမိုးခံုးမ်ား မဖယ္ရွားမွီ ႏွင့္ ဖယ္ရွားၿပီးပံု”


“ဂ်ႏၷသြလ္ ဘကီး မွ အမိုးခံုးမ်ား မဖယ္ရွားမွီ ႏွင့္ ဖယ္ရွားၿပီးပံု”

ဂ်ာဗိးရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မိန္႔ေတာ္ မူသည္ မွာ- “အစၥလာမ္ သာသနာ တြင္ ကဗရ္ ေပၚ၌ ထိုင္ျခင္း၊ ကဗရ္ ေပၚ၌ ေက်ာက္တံုး မ်ား ထားရွိျခင္း (သို႔) အလားတူ ကိရိယာ တန္ဆာ ပလာမ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔၏ ဥပေဒ မရွိ ခဲ့ေပ။ ကဗရ္ ထိပ္တြင္ အေဆာက္ အဦး တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခံရမည္ ျဖစ္သည္”

မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s