အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ သည္ ဗန္ဒါဟ္ (ေက်းကၽြန္) မ်ားႏွင့္ အဘယ္မွ် နီးကပ္ေတာ္ မူပါ သနည္း။

အရဗ္ ေက်းေတာသား ဆြဟာဗီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) တစ္ဦး သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အား “ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္ မူေသာ အရွင္ သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔ႏွင့္ အဘယ္မွ် နီးကပ္စြာ ရွိေနေတာ္ မူပါ သလား၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔သည္ ထို အရွင္ အား (တိုးတီးစြာ) ဒုဒာ ေတာင္းခ့ ၾကပါမည္၊ အကယ္ႊ ေ၀းကြာ သည္ ဆိုပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ (က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္) ဟစ္ေခၚ ဒုအာ ေတာင္းခံ ၾကပါမည္” ဟု ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းရာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္။

ငါ အရွင္ျမတ္၏ ကြၽန္မ်ားသည္ ငါအရွင္ျမတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္ ထံ ေမးျမန္း ၾကေသာ အခါ၀ယ္ (အသင္ သည္ ဤကဲ႔သို႔ ေျဖၾကား ပါေလ) မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ (ယင္း သူတို႔ ႏွင့္) နီးကပ္စြာ ပင္ရွိေတာ္ မူ၏။ … ကုရ္အာန္ (၂း၁၈၆)

ဟူေသာ အာယသ္ေတာ္ ကို ခ်ေပးေတာ္ မူခဲ့သည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ကြရ္အန္က႑, ဟာဒိစ္က႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s