တစ္၀မ္းကဲြ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ား နီကာ ျပဳပုိင္သလား။ (ဖတ၀ါ)

ေမး။    ။တစ္၀မ္းကဲြ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ား  နီကာ ျပဳပုိင္သလား။ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ က ခြင့္ျပဳထား ပါသလား။ မည္သည့္ ေသြးသားအဆင့္ထိ နီကာျပဳပိုင္သနည္း။ကုရ္အာန္ နွင့္ ဆြာဟီဟာဒစ္ အရေျဖ ၾကားေပးပါ။

ေၿဖ ။      ။မာလာသန္း ရဲ႕ 7 နာရီအရင္က က ေပးခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္

ေမာင္နွမ ၀မ္းကြဲ ေနကာျပဳ ပိုင္ပါသည္။ ယခုမွ မဟုတ္ ေရွးယခင္ထဲက ေမာင္နွမျခင္း ေပးစားေသာ အေလ့ အထရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔က အေဖညီ အကိုေမြး မေပးစားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔က အေဖညီ အကိုေမြး ပင္ ေပးစားၾကပါသည္။

မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားတဦးသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အမ်ိဳးသမီး မ်ားနွင့္ ထိမ္းျမားပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ကုရ္အာန္ ၄း၂၃ တြင္ တားျမစ္ထားသည္။

-အေမ၊ အဘြားနွင့္ အထက္ အဆက္အႏြယ္မ်ား

-သမီး၊ ေျမးနွင့္ ေအာက္ အဆက္အႏြယ္မ်ား

-ညီမ၊အမမ်ားနွင့္ ေအာက္အဆက္အႏြယ္မ်ား

-အရီးၾကီး၊ အရီးေလးမ်ား(အေဖဘက္မွ အေဒၚမ်ား)

-အမိၾကီး၊ အမိေထြးမ်ား (အေမဘက္မွ အေဒၚမ်ား)

-အစ္ကို (သို႔) ညီ၏သမီးမ်ား (တူမမ်ား)

-အမ (သို႔) ညီမ၏ သမီးမ်ား (တူမမ်ား)

-နို႔တိုက္ေကၽြးခဲ့ဘူးေသာ နို႔ထိန္းသည္ မိခင္မ်ား

-နို႔စို႔ဘက္ အမ၊ညီမမ်ား

-ဇနီးမိန္းမမ်ား၏ မိခင္ (ေယာကၡမ)မ်ား

– မယားပါ သမီးမ်ား

-သားအရင္း၏ဇနီးမယားမ်ား(ေခၽြးမမ်ား)

(ဥပေဒအရ ထိုသို႔ ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားသည္ ပ်က္ပ်ယ္ေသာ ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အခြင့္ အေရး နွင့္ တာ၀န္မွ်မရွိ။)

-ညီအမ ၂ေယာက္ကို တခ်ိန္တည္းတြင္ ေပါင္းသင္းျခင္း။(ဒုတိယေပါင္းသင္းျခင္း တရားမ၀င္ ပ်က္ပ်ယ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမ တေယာက္ကို ကြာရွင္းလိုက္လွ်င္ ဒုတိယတေယာက္မွာ တရား၀င္ျဖစ္လာသည္။)

ကုရ္အာန္အရ တားျမစ္ခ်က္တြင္ ေမာင္နွမ၀မ္းကြဲ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိ၍ ေမာင္နွမ ၀မ္းကြဲခ်င္း တရား၀င္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ နိုင္ပါသည္။

ေကာင္စရ္ ရဲ႕ yesterday က ေပးခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္

တစ္၀မ္းကြဲေမာင္ႏွမ ပိုင္ပါတယ္…
တရားေတာ္အရလည္း အျပည့္အ၀ ပိုင္ပါတယ္.
မည္သည့္ေသြးသားအဆင့္ထိ ေနကာဟ္ျပဳပိုင္လဲဆုိတာ ကုရ္အာန္အရ….
4:23
(အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႕) အသင္တုိ႕အဖုိ႕ (နိကာဟ္ထိမ္းျမား လက္ ထပ္ျခင္း မျပဳၾကရန္) ဟရာမ္ ဟူ၍ ျမစ္တားထားၿပီးျဖစ္ေသာမိန္းမမ်ားကား၊ အသင္တုိ႕၏ မိခင္မ်ား သည္ လည္းေကာင္း၊အသင္တုိ႕၏ သမီးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႕၏ အစ္မ မ်ား၊ ႏွမမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႕၏ အရီးႀကီး၊အရီးကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္ တုိ႕၏ အမိႀကီး၊ အမိေထြးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ညီ (သုိ႕မဟုတ္) အစ္ကုိ၏ သမီးမ်ား သည္ လည္း ေကာင္း၊ အသင္တုိ႕ အား ႏို႕ရည္တုိက္ေကြၽးခဲ့ ဘူးေသာ ႏို႕ထိန္း သည္ မိခင္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ အစ္မ၊ႏွမ၏ သမီးမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိ႔စုိ႔ဖက္ အစ္မ၊ ႏွမမ်ား သည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ဇနီးမိန္းမတို႔၏ မိခင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႕ ေပါင္းသင္း စပ္ယွက္ခဲ့ဘူးၾကေသာ ဇနီးမိန္းမတုိ႕မွ ေပါက္ဖြားၾကကုန္ေသာ အသင္တို႔၏ရင္ခြင္၌ ႀကီးျပင္း ၾကေသာ မိမိတုိ႕မယားပါ သမီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။သုိ႕ရာတြင္ အကယ္ ၍ အသင္တုိ႔သည္ ယင္းဇနီးမိန္းမတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းစပ္ယွက္ျခင္း မျပဳခဲ႕ၾကပါမူ (ထုိမယားပါ သမီး မ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားျခင္းအားျဖင့္) အသင္တုိ႕၌အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရွိေပ။ ၄င္းျပင္ အသင္တုိ႕ ၏သား ရင္းတုိ႔၏ဇနီးမိန္းမတုိ႕(ႏွင့္ထိမ္းျမားျခင္း)သည္လည္းေကာင္း၊ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ (တစ္ခ်ိန္ တည္းထိမ္းျမန္း) ေပါင္းသင္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ (ျမစ္တားၿပီးျဖစ္ေပ သည္)။ သုိ႔ရာ တြင္ (ဤအမိန္႕ေတာ္မက်ေရာက္မီက)ျပဳခဲ႕သည္တုိ႔သည္(ခြင့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေခ်သည္) အေၾကာင္း တမူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ျပစ္မႈဒုစ႐ုိက္တုိ႕မွ) အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပး သနားေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာၫွာတာေတာ္မူေသာ မဟာက႐ု ဏာေတာ္ရွင္  ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။(4:23)
အထက္ပါ အာယတ္ေတာ္မွာပါတဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လြဲျပီး က်န္ရွိတဲ့အီမာန္ရွင္အမ်ိဳး သမီးမ်ား အားလံုးနဲ႕ ေနကာဟ္ပိုင္ပါတယ္. ညီအစ္ မႏွစ္ေယာက္ တစ္ခါတည္းေနကာဟ္ လုပ္ျခင္းမပိုင္ေပ မယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႕ အျပီးကြာ ရွင္းျပီး ရင္ေတာ့ အျခား တစ္ေယာက္ နဲ႕ ေနကာဟ္ လုပ္ခြင့္ရွိပါ တယ္..

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဓမၼသတ္ ဖတ၀ါ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s