နဗီတမန္ေတာ္အလ္ယဆအ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္)

Prophet Ilyasa’ (A.H)

နဗီတမန္ေတာ္အလ္ယဆအ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ အလ္ယာဆအ္၏ ဖခင္အမည္မွာ “အြမ္သူးဇ္” ျဖစ္သည္။ ၄င္းအားဖြားျမင္သည့္အခ်ိန္မွာ မိခင္သည္ အလြန္အသက္ၾကီးျပီး အမယ္အုိဘဝသို႔ပင္ ေရာက္ႏွင့္ေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၄င္းအား “အစ္ဗႏိုအဂ်ဴးဇ္ (ဝါ) အမယ္အို၏သား” ျဖင့္ အမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ တမန္ေတာ္အစ္ လ္ယားစ္ (အ) ၏ တပည့္ရင္းလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အစ္လ္ယားစ္ (အ) “ဗိုရားက္” အစီးအနင္းျဖင့္ မိုးေကာင္းကင္သို႔ တက္သြားစဥ္ တမန္ေတာ္ အလ္ယဆအ္(အ) က အို..အလႅာဟ္၏ တမန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား မည္သည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ပါမည္းနည္း ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုေသာအခါ တမန္ေတာ္အစ္လ္ယားစ္က မိမိျခံဳထည္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သေဘာမွာ ၄င္း၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ ၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ နဗီအျဖစ္ တဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေစေလသည္။

ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါက အလြန္ဆိုးေသာ ဘုရင္ “အဂ်ဗ္” ႏွင့္ မိဖုရားဆိုး “အရ္ဘီးလ္” တို႔ ၾကီးစိုးေလသည္။ မိဖုရား၏ ေသြးထိုးဂံုးေခ်ာမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ား “ရွဟီးဒ္” ျဖစ္ အသတ္ခံရေလသည္။ ထိုစဥ္က ၄င္းတို႔အား တမန္ေတာ္အစ္လ္ယားစ္ (အ) က တရားလမ္းမွန္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည္ ကို ျငင္းဆန္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ျမွဳပ္ႏွံမည့္သူပင္ မရွိေခ်။ အေလာင္းမ်ား ဤအတိုင္း ရွိေနခဲ့ရာ လင္းတမ်ားႏွင့္ က်ီးကန္းမ်ား၏ အစာျဖစ္ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အလ္ယဆအ္ (အ) နဗီအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အခ်ိန္၌ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ အျမင္မွန္ ရ၍ အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ့္ တမန္ေတာ္မ်ား အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္လာၾကသည္။ ဤသည္လည္း ဘုရင္ဆိုးႏွင့္ မိဖုရားဆိုးတို႔၏ အျဖစ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရျခင္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္အလ္ယဆအ္ (အ) သည္ သက္ေတာ္ (၄၀၂) ႏွစ္အရြယ္တြင္ အရွင့္အမိန္႔ကို ခံယူ၍ ကြယ္လြန္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ၄င္းကို “သတ္ဆ္သတ္ရ္” အမည္ရွိ ေက်းရြာ၌ ျမွုဳပ္ႏွံခဲ့ေလသည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2011/01/prophet-ilyasa-ah.html

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s