တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္ (အ) ၏ ကဗရ္ သခၤ်ဳိင္းေတာ္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္တည္ရွိသည္။

Prophet Idris (a)

တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္ (အ) ၏ ကဗရ္ သခၤ်ဳိင္းေတာ္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္တည္ရွိသည္။


တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)

တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္(အ)၏ ဖခင္အမည္မွာ ဘရ္(ဒ္) ဟုေခၚသည္။ တမန္ေတာ္ အီဒရီးစ္(အ)၏ ရုပ္ဆင္းသဏၭာန္မွာ ခႏၶာကိုယ္အေရာင္အဆင္း ျဖဴေဖြး၍ ဝၿဖိဳးေသာ ခႏၶာကိုယ္ရွိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရင္အုတ္ေတာ္ရွိၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖဴဆြတ္ေသာ အသားပိုတစ္လံုးရိွသည္။ ဌင္းအသားပိုသည္ ေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္ ေပ။ အရပ္အေမာင္းမွာ ထြားႀကိဳင္းသည္။ ဦးေခါင္းရိွ ဆံပင္မွာ သိပ္သည္းထူပစ္၏။

တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္(အ)သည္ ဒြႏၷိယာေလာက၌ သက္ေတာ္ (၃၅၀)ႏွစ္ အရြယ္ ေနထိုင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။

တာဘာရာနီ တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ အိဒ္ရ္စ္ (အ)သည္ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၂၂ ႏွစ္ေနမွ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ေျမကမာၻတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။ အိဒ္ရိစ္ (အ) ထံသို႔ က်မ္းစာငယ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ပို႔ခ်ျခင္းခံရပါသည္။ ၄င္း အား စာေပေရးသားသည့္ ပညာရပ္ကိုလည္း အာဒမ္ (အ) ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ လုပ္ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ဒအ္၀သ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။

အိဗ္နိအိစ္ဟာခ္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ တမန္ေတာ္ အိဒ္ရိစ္ (အ) ဖခင္ ဂ်ရ္ဒ္ သည္ မိခင္ျဖစ္သူ ဘရက္နာ ႏွင့္ လက္ထက္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ အိဒ္ရိစ္ (အ) အား ဘုိင္ဘဲလ္ က်မ္းတြင္ အီႏူရွ္ (Enoch) အျဖစ္ေဖၚျပၾကသည္။ အိဒ္ရိစ္ (အ) သည္ အာဒမ္ (အ) ၏ သားသမီးမ်ားအနက္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ပထမ ဦးဆံုး သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ (၁၉ း ၅၆) တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “၎ျပင္ (အုိ-နဗီတမန္ ေတာ္) အသင္သည္ (၎တုိ႔ေရွ႕၀ယ္ ဤ) က်မ္းဂန္မွ (နဗီတမန္ေတာ္) အိဒ္ရီစ္၏အေၾကာင္း အတၳဳပၸတ္ၱိကုိ ဖတ္ၾကားပါေလ။ ဧကန္အမွန္ပင္ ယင္းအိဒ္ရီစ္သည္ သစၥာ၀ါဒီ ျဖစ္ခဲ့၏။ နဗီတမန္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့၏။”
“၁၉ း ၅၇။ ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအိဒ္ရီစ္အား ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာဌာနသုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေပသတည္း။”

ဖခင္ျဖစ္သူ ဂ်ရ္ဒ္ သည္ မိမိ၏ အသက္ ၁၆၂ တြင္ အီဒရိစ္ (အ) အား ေမြးဖြားေလသည္။ သူသည္ ဆက္လက္ၿပီး သက္ေတာ္ ၈၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး အျခားသားသမီးမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ရ္ဒ္ သည္ သက္ေတာ္ ၉၆၂ ႏွစ္အထိ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခဲ့ သည္။ အိဗ္နိကသိးရ္ မိန္႔သည္မွာ အိဒ္ရိစ္ (အ) အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဆံုးအခ်ိန္တြင္ မိုးေကာင္းကင္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္တြင္ ေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ မုဂ်ာဟိဒ္၊ အိဗ္နိအဗ္ဗာစ္၊ ဒြဟ္ဟာက္၊ အိမာမ္ ဗဆရီသခင္တို႔သည္လည္း ထုိအတုိင္း မိန္႔ခဲ့ပါ သည္။

Posted by A Muslim of Myanmar at

ko min min said…
တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ အေၾကာင္းဖတ္ျပီး ပိုနားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားေစသည္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္။

၁။ “တမန္ေတာ္အီဒရီးစ္(အ)သည္ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)၏ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိၿပီးမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
”ဟု ေျပာထားျပီး
“တာဘာရာနီ တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ အိဒ္ရ္စ္ (အ)သည္ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အ) ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၂၂ ႏွစ္ေနမွ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ေျမကမာၻတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ ျခင္းခံရသူျဖစ္ပါသည္။” ဟုဆိုထားျပန္သည္။ ေနာက္ထပ္ အိဒ္ရိစ္ (အ) သည္ အာဒမ္ (အ) ၏ သားသမီးမ်ားအနက္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ပထမ ဦးဆံုး သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။
ေမးခြန္း။ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္ႏွင္႔ ဘယ္သူေရွ.ေနာက္ဆိုသည္ကို မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားေလသလား။

၂။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဂ်ရ္ဒ္ သည္ အီဒရိစ္ (အ) အား ေမြးဖြားၿပီး သက္ေတာ္ ၈၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး သားသမီးမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ရ္ဒ္ သည္ သက္ေတာ္ ၉၆၂ ႏွစ္အထိ အသက္ရွင္ခဲ့ သည္။
ေမးခြန္း။ အသက္ေဖာ္ျပခ်က္လည္း ဂ်ရ္ဒ္အတြက္ ႏွစ္မ်ိုးျဖစ္ေနသည္၊ အမွန္မွာ မည္မွ်နည္း။

July 19, 2011 4:43 PM
Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/05/prophet-idris.html

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s