၂၈။” ဟူရ္ “ကညာပ်ဳိဆိုေတာ့?

၂၈။” ဟူရ္ “ကညာပ်ဳိဆိုေတာ့?

အေမး။    ။ကုရ္အာန္အရ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ဂ်ႏၷ သုခဘံုကို ေရာက္ခ်ိန္မွာ သူ႕အတြက္      “ဟူရ္”ဆိုတဲ့   လွပတဲ့ကညာပ်ိဳေတြကို ရမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဂ်ႏၷသုခဘံုကို ဝင္ရရင္ေတာ့ ဘာရစရာရွိပါသလဲ။

အေၿဖ။     ။ (၁) ကုရ္အာန္ထဲမွာ “ဟူရ္” ဟုေဖာ္ၿပထားခ်က္။
ဟူရ္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ကုရ္အာန္ထဲမွာ ေလးေနရာထက္မနည္း မွာေတြ႕ၾကရပါတယ္။

(၁) စူရာဟ္ ဒုခါန္၊ က႑(၄၄) ပါဒ (၅၄) မွာ……………..
         “ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္သည္ ၎တို႕အား ၿဖဴ၍ လွပၿပီး ရႊန္းလဲ့ေသာ မ်က္စိၿပဴးေသာ အေဖာ္အေပါင္းတို႕ ႏွင့္ ဆက္ေပးေခ်အံ့။”
(အလ္ ကုရ္အာန္-44:54)
(၂) စူရာဟ္ အလ္ တူရ္၊က႑ (၅၂) ပါဒ (၂၀)ထဲမွာ…………
            “ထိုမွတစ္ပါး ငါအရွင္ၿမတ္သည္ ၎တို႕အား လွပ ၿပဴးက်ယ္ စြဲမက္ဖြယ္ မ်က္လံုးရွင္ အေဖာ္တို႕ရွိအံ့။”(အလ္ ကုရ္အာန္-52:20)

(၃) စူရာဟ္ ရဟ္မာန္၊က႑(၅၅) ပါဒ (၇၂)ထဲမွာ………….
              “တင့္တယ္ဘိေသာ မ႑ာပ္တြင္းဝယ္(ယင္းတို႕၏ အၾကည့္ကို) ခ်ဳပ္တီးထားေသာ အေဖာ္မ်ား”(အလ္ ကုရ္အာန္-55:72)

(၄) စူရာဟ္ ဝါကိအဟ္၊က႑ (၅၆) ပါဒ (၂၂) ထဲမွာ………….
               “လွပၿပဴးက်ယ္ၿပီး ရႊန္းလက္ေသာ မ်က္လံုးရွင္တို႕ႏွင့္ အေဖာ္ၿပဳရအံ့”(အလ္ ကုရ္အာန္-56:22)

(၂) ဟူရ္ ကိုလွပေသာ ပ်ိဳကညာမ်ားအၿဖစ္ ဘာသာၿပန္ခဲ့ၾကသည္။
ကုရ္အာန္ကို ဘာသာၿပန္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားကပဲ  “ဟူရ္”ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အထူးသၿဖင့္ အူရဒူဘာသာၿပန္ေတြမွာ “လွပတဲ့ပိ်ဳက
ညာမ်ား” “မိန္းကေလးမ်ား” ဆိုၿပီး ဘာသာၿပန္တတ္ၾကပါတယ္။ဒီေတာ့ ေယာက်ာ္းေတြအတြက္ပဲလို႕ သူတို႕ေတြကို ဆိုလိုရာ ေရာက္သြား
ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိန္းမသားမ်ားေတြကေရာ ဂ်ႏၷၷသ္သုခဘံုကို ဝင္ေရာက္ရရင္ သူတို႕ကေရာ ဘာရၾကမွာလဲ။

(၃)  ဟူရ္၏ အဓိပၸါယ္။
တကယ္ေတာ့ “ဟူရ္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရက အဟ္ဝရ္ (ေယာက်္ား မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ ေသာ) ရဲ႕ ဗဟုဝုစ္ကိန္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။အလားတူပဲ ေဟာင္ရာ (မိန္းမသားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ) ရဲ႕ ဗဟုဝုစ္ကိန္းလဲပဲ ၿဖစ္ေနပါတယ္။ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝိညာဥ္အဖို႕ အထူးသီးသန့္ခ်ီးၿမွင့္ေတာ္မူမဲ့ သီးသန္႕ အရည္အေသြးၿဖစ္တဲ့ ေဟာင္အရ္ (Hauar)ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ရည္ရွိေနတဲ့ မ်က္လံုးမ်ားပိုင္ရွင္-ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေဖာ္ညြန္းတာ
ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ဂ်ႏၷသ္က ေယာက်ာ္း သို႕မဟုတ္ မိန္းမတို႕ကို ညြန္းထားတာပါ။ဒါက နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝတၱဳရဲ႕ အၿဖဴသားထဲက အၿဖဴတကာ့ အၿဖဴဆံုးအပိုင္းကို ဆိုလိုထားတာပါ။

က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ တၿခားပါဒေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာပဲ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုမွာ အသင္တို႕မွာ အဇဝါဂ်္ေတြရွိေနမယ္။ဒါက စံုတြဲ   သို႕မဟုတ္ အေဖာ္အေပါင္း သို႕မဟုတ္ ၾကင္ဖက္ကိုဆိုလိုတာ ၿဖစ္တယ္။အင္မတန္မွစင္ၾကယ္ၿမင့္ၿမတ္ မွဳရွိေနမယ္တဲ့။ မုသြဟရသြန္ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္က စင္ၾကယ္ေသာၿမင့္ၿမတ္ေသာလို႕ ဆိုလိုပါတယ္။

          “ယံုၾကည္ၿပီး ေကာင္းရာကို ၿပဳက်င့္သူတို႕ကို သတင္းေကာင္းေပးေလာ့။သူတို႕အဖို႕ ဥယ်ာဥ္မ်ား ရွိ၏။ယင္းတို႕ေအာက္၌ ၿမစ္မ်ားစီးဆင္းေန၏။သစ္သီးဝလံ တုိ႕ကို ေကြ်းေမြးလာသည့္အခါတိုင္း သူတို႕က ဘာေၾကာင့္ ယခင္က စားဖူးသည္တို႕ကို ေကြ်းရပ” ဟုဆိုၾကအံ့။သူတို႕ကို ဆင္တူရာရာကို ေပးလာခဲ့၍တည္း။ယင္းတြင္ သန္႕စင္ေသာ အေဖာ္မ်ားလည္း ရွိအံ့။ထာဝရလည္း ေနၾကရအ့ံ။”
(အလ္ ကုရ္အာန္- 2:25)


       “ယံုၾကည္ၿပီး ေကာင္းရာမြန္ရာကို ၿပဳက်င့္သူတို႕အဖို႕ရာကား ငါအရွင္က မၾကာၿမင့္မီ မွာပင္ ဥယ်ာဥ္မ်ား ႏွင့္ ယင္းေအာက္၌ ၿမစ္ေရအလ်ဥ္ စီးၿဖာေနေသာ ၎တို႕၏ ထာဝရေဂဟာဝယ္ ခံစားေစအံ့။ယင္းတြင္ သူတို႕အဖို႕ရာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားရွိအံ့။ေအးၿမလွေသာ အရိပ္အာဝါသႏွင့္ အၿမဲ ထူးထူးကဲကဲ ရွိေနအံ့။”(အလ္ ကုရ္အာန္-4:57)

ထို႕ေၾကာင့္ “ဟူရ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ မည္သို႕ေသာ သီးၿခား လိင္ပုဒ္ကိုမွာ ခြဲၿခားဆိုထားၿခင္း မရွိပါ။မုဟမၼဒ္ အဆဒ္က “ဟူရ္”ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ၾကင္ဖက္ (Spouse)လို႕ ဘာသာၿပန္ဆိုခဲ့ၿပီး အဗ္ဒုလႅာဟ္ ယူစုဖ္အလီကက်ေတာ့ အေဖာ္အေပါင္း (Companion)လို႕ ဘာသာၿပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ အာလင္မ္ ပညာရွိၾကီးေတြက ဂ်ႏၷၷသ္မွာ ေယာက်္ားအတြက္ ရမဲ့ ဟူရ္ဆိုတာက လွပၿပီး ၿပဴး က်ယ္ရႊန္းလဲ့ေနတဲ့ မ်က္လံုးရွင္ ပ်ိဳကညာ ၿဖစ္ရမယ္။မိန္းမသားကက်ေတာ့ လွပၿပဴး က်ယ္ၿပီး ရႊန္းလဲ့လဲ့မ်က္လံုးရွင္ လုလင္ပ်ိဳကို ၇ရမယ္ဆိုၿပီး ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကတာလဲရွိပါတယ္။

(၄)   မိန္းမသားမ်ားက ဂ်ႏၷသ္မွာ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ထူးထူးၿခားၿခား ရွိရာကို ရအံ့။
မ်ားစြာေသာ အာလင္မ္ပညာရွိၾကီးေတြကေတာ့ စာသားအေနအထားအရ ကုရ္အာန္ ထဲမွာ ဟူရ္ ရယ္လို႕ သံုးထားတဲ့ ေဝါဟာရကေယာက္်ားမ်ားကိုသာ ကြက္ၿပီးဆိုထား တာေၾကာင့္ ပ်ိဳကညာမ်ားသာၿဖစ္တယ္လို႕ ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ဟဒီးဆ္ေတာ္ထဲမွာ ေတြ႕ရွိၾကရတဲ့အေၿဖကေတာ့ လူအားလံုးက လက္ခံႏိုင္မယ့္ အေၿဖလို႕ဆိုရမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ေယာက်္ားကေတာ့ ဂ်ႏၷသ္မွာ လွပတဲ့ပ်ိဳကညာ ဟူရ္ကို ရမယ္ဆို
ရင္ မိန္းမကက်ေတာ့ ဘာရမွာလဲလို႕ ဒီလိုမ်ိဳးေမးခြန္းကို ေမးလာခဲ့ရာမွာ အခုလို ေၿဖၾကားသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။မိန္းမသားအတြက္က ႏွလံုးသားက တစ္ခါမွ မေတာင့္တဖူးတဲ့ နားကလဲ ၾကားမွ မၾကားဖူးတဲ့ မ်က္စိကလဲ ၿမင္ကို မၿမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာရာ ထူးကို ထူးၿခားလွရာကို ဂ်ႏၷသ္မွာ မိန္းမသားေတြကလဲ ရၾကမွာပါလို႕ ဆိုထားပါတယ္။

ေဒါက္တာ ဇကိးရ္ႏိုက္ခ္ရဲ႕ စာအုပ္ကို (ဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္ ဘာသာၿပန္ေသာ) (ေစာဒကႏွင့္ အေၿဖ ၂)
ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂၈

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s