ေကယာမသ္ေန႕တြင္ရွင္ျပန္ထရမည္႕ အေႀကာင္း

ေကယာမသ္ေန႕တြင္ရွင္ျပန္ထရမည္႕ အေႀကာင္း

ေကယာမသ္၏ ဒုတိယ တံပိုးမႈတ္ေသာအခ်ိန္မွာ ရွင္ျပန္ထရမည္ကို အမွန္ဟု အီမာန္ယူရမည္၊ ၄င္းရွင္ျပန္ ထရ မည္႕ အေႀကာင္း ကုရ္အာန္ႏွင္႕ ေျမာက္ျမားစြာေသာဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားမွာပါရွိပါသည္။(၀ဟို႕၀လႅသီ၊ ယြဗ္ေဒ႕အြလ္ခလ္က၊သြမၼ၊ယို႕အိဒို႕ဟူ၊ ၀ဟို႕၀၊ အဟ္၀ႏို႕၊ အလုိင္းေဟ႕) အာယသ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ မခ္လူးက္ အေပါင္းကုိ ဘာမွ် မရွိေသာ အျဖစ္မွ ရွိလာေအာင္ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူခဲ႕သည္႕ အလႅာဟ္႕အရွင္ျမတ္ အဘုိ႕၊ ၄င္းတုိ႕ ေသေႀကပ်က္ဆီးႀကၿပီးသည္႕ေနာက္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း သာပုိ၍ လြယ္ကူ၏။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွာလာရွိပါသည္ – အင္န္ဆာန္လူသားမ်ား ေသဆံုးႀကသည္႕အခါ မွာ မီးခံုရိုး (တက္ေစ႕) သည္ေဆြးေျမ႕ျခင္း၊ ေျမျဖစ္ျခင္း မရွိဘဲ ေကယာမသ္ေန႕အထိ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေကယာမသ္ေန႕မွာ ဒုတိယ တံပုိး မႈတ္သည္႕အခါ ၄င္းတက္ေစ႕ မွ မုိးရြာသြမ္းသည္႕အခါ ေတာမွ ျမက္ပင္ မ်ားေပါက္ လာ သကဲ႕သို႕ လူတုိ႕ ရွင္ျပန္ထႀကရမည္၊ ၄င္း ဒုတိယ တံပိုးမႈတ္သည္႕အခါ မွ အျခားသက္ရွိ တိရိစာၦန္မ်ား၊ ပုိးမႊားမ်ားပါမက်န္ ထႀကရမည္၊ ျမင္႕ျမတ္မွန္ကန္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က ထုိတိရိစာၦန္ အေပါငး္ကုိလည္း တစ္ေကာင္က တစ္ေကာင္ကုိ ႏွိပ္စက္ခဲ႕လွ်င္ ေကယာမသ္ ေန႕မွာ အစားေခ်ေစေတာ္ မူမည္ ဟု အကီဒါဟ္ ထားပါ။ ယံုႀကည္ပါ။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွာလာသသည္႕ ေကယာမသ္ေန႕ မွာ ( အလ္ေယာင္ မ- တြဂ်္ဇာ- ကြလ္လို႕- နဖြ္စင္၊ မာကစဗတ္၊ ၀ဟြမ္၊ လာယြဇြ္၊ လမူန။) အဓိပၸာယ္မွာ ေကယာမသ္ေန႕မွာ မည္သည္႕ သက္ရွိမဆုိ မိမိတို႕ ဒြႏၷယာမွာ ျပဳခဲ႕သည္႕ အတုိင္း ။ တိရစာၦန္မ်ား ပါမက်န္ အစားေခ်ေတာ္ မူမည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ခ်ိဳပါေသာ ဆိတ္၊ႏြား၊ ကၽြဲတစ္ေကာင္ကုိ ခ်ိဳနဲ႕ ေခြ႕လွ်င္၊ ခတ္လွ်င္ အေခြ႕ခံရေသာ တိရစာၦန္ကုိ ျပန္ေခြ႕၊ ခတ္ေစေတာ္မူမည္ အက်ယ္မွာ – မည္သည္႕နည္းႏွင္႕ ႏွိပ္စက္ခဲ႕လွ်င္
ထုိနည္းျဖင္႕  ျပန္၍ အႏွပ္စက္ခံရမည္ ဟူ၏။ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္ က တစ္ေကာင္ကို ႏွိပ္စက္ခဲ႕ လွ်င္ထိုနည္းအတိုင္း အႏွိပ္စက္ ခံရမည္။ အဆိုမခုိင္ေသာ အဆုိတစ္ရပ္မွာ – ကေလးအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ႕သည္မ်ားကုိ ေကယာမသ္ေန႕ တြင္ အစားျပန္ခံရမည္ ဟုလာသည္။၄င္းအဆိုေပ်ာ႕ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ယခုကပင္ အထူးဆင္ျခင္ေစႀကဖို႕ မ်ားစြာ သတိထားႀကရန္ ထိုက္လွပါသည္။ မိမိတုိ႕ကေလးမ်ား တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ မရိုက္မႏွက္၊ မႏွိပ္စက္ႀကရန္ အထူးႀကိဳးစားႀကပါကုန္။ ဤအဆိုေပ်ာ႕သည္ဟူ၍လည္း သတိမမူ ဘဲ၊ မေလးစားဘဲ မေနပါႏွင္႕၊ အကယ္၍ ဤအဆုိေပ်ာ႕ေသာ ေရ၀ါယသ္ အတုိင္းျဖစ္ခဲ႕ေသာ္ မိမိတုိ႕ ကေလးမ်ားအတြက္နစ္နာစရာရွိပါသည္။ တစ္ေကာင္ကတစ္ေကာင္ကုိ ဒုကၡေပးခဲ႕သည္႕ တိရစာၦန္၊ ပုိးမႊားမ်ား ျဖင္႕ အစားျပန္ ေစေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ ဟရာမ္ တိရစာၦန္မ်ား ကိုေပ်ာက္ကြယ္ သြားေစေတာ္မူမည္။ ဟလာလ္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ဂ်ႏၷသ္ ၏ ေျမျဖစ္ေစေတာ္ မူမည္ဟု ယံုႀကည္ရမည္။
written byံHay Shan

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s