ဟဒီးစ္ျငင္းဆန္ ကာဖိ္ရ္မွန္၏

ဟဒီးစ္ျငင္းဆန္ ကာဖိ္ရ္မွန္၏

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး လက္ထက္ေတာ္ အခါသမယ တြင္ ရဟူဒီတစ္ေယာက္ႏွင္႕ မြတ္စလင္မ္တစ္ေယာက္ သည္ အဟဒီးစ္ျငင္းဆန္ ကာဖြင္ရ္မွန္၏ မႈအခင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ႕၏။ ေနာက္ဆံုးထုိအမႈႏွင္႕စပ္လ်ဥ္းၿပီးတရားမွ်တစြာအဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အရ အမႈအခင္း ကုိစ-လယ္-ဆံုးကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိယ္တုိင္သံုးသပ္ေတာ္မူၿပီး ယဟူဒီအားအႏိုင္ေပးဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ႕ ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ စီရင္ခ်က္ ကို ႀကားနားၿပီးေနာက္ အမႈရႈံးေသာမြတ္စ္လင္မ္သည္ ဟဇရသ္ အုိမရ္ သခင္ႀကီး ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေတာ္ အနီးမွျဖတ္သြားကာ ဟဇရသ္အုိမရ္ သခင္ႀကီး၏ ေနအိမ္တြင္ ေခတၱခဏနားလ်က္ အမႈအခငး္ႏွင္႕စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ႕ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ဟဇရသ္ အုိမရ္သခင္ႀကီး အား အသင္သည္ တခ်ိန္က အာရဗ္ႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာေသာ တရားသူႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ခဲ႕ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕၏ အမႈကို ျပန္လွန္သံုး သပ္စစ္ေဆးေပးပါဟု ေလွ်ာက္ထားရာ သခင္ႀကီးက ေခတၱခဏ ဆုိင္းငံ႕ ဦးေလာ႕ ဟုဆုိၿပီးေနာက္ အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ ဓါးရွည္ကိုယူေဆာင္လာကာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္မႈကုိပယ္လ်က္ အယူခံ၀င္ေသာ သူ၏လည္ပင္းကုိပိုင္းျဖတ္ေတာ္မူေလသည္။ယင္းအေႀကာင္းကိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႀကားေတာ္မူရာ အဘယ္ေႀကာင္႕ ဤသို႕ ျပဳရသနည္းဟုေမးရာ အုိမရ္သခင္ႀကီးက ယာရစူလ္လြလ္လာ ထုိသူသည္ မိမိကုိယ္ကုိ မြတ္စ္လင္မ္သက္၀င္ယံုႀကည္ပါသည္ဟု ဆုိလ်က္နဗီသခင္၏အဆံုး အျဖတ္စကား ကုိပယ္ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ ဟုေႀကြးေႀကာ္ထားၿပီးေနာက္ရစူလ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႕စကား ႀသ၀ါဒ ကုိပစ္ပယ္လွ်င္ အဘယ္မွာလွ်င္စစ္မွန္ေသာ ယံုႀကည္သူ ျဖစ္ႏုိင္ မည္နည္း။ ဤကဲ႕သုိနဗီသခင္ႀကီး၏ စကားကို ပယ္ဖ်က္ ျပစ္မွားေသာသူအားမထားလိုေသာေႀကာင္႕ သုတ္သင္လုိက္ပါေႀကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးနာႀကားေတာ္မူၿပီး ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူသည္။

နဗီရစူလ္ စကားကုိ ျငင္းပယ္ ဖ်က္သူသည္ သာသနာ၏ျပင္ပ သို႕ ေရာက္ရွိေနသူျဖစ္ေသာေႀကာင္႕ အုိမရ္သခင္က ကြပ္မ်က္ထုိက္သူျဖစ္သျဖင္႕ သုတ္သင္ ခဲ႕ေလသည္။ ယေန႕ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲပုတ္ခပ္ေနေသာ အသင္းသားမ်ားအား အာလင္မ္ မ်ားလက္တြင္ သတ္ပုိင ္ခြင္႕ အာဏာမရွိသည္႕အတြက္ အာလင္မ္မ်ားက ကာဖြရ္အမိန္႕ေပးျခင္းကိုအဘယ္အျပစ္တင္ရန္ ထုိက္သနည္း။တဒ္၀ီးေန႕ ဟဒီးစ္က်မ္း။
written by Hay Shan

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s